ידיעת השפה העברית

מועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא היתה עברית חייבים לעמוד בדרישות האוניברסיטאיות לרמת עברית.

רמת העברית הנדרשת לקבלה לאוניברסיטה לשנה"ל תשפ"ד היא:

* ציון 120 לפחות בבחינת יע"ל/יעלנט/מבחן סיווג עברית באוניברסיטת חיפה או סיום בהצלחה של קורס עברית באקדמיה במסגרת המכינה האוניברסיטאית.

פטורים מחובה זו – מועמדים אשר נבחנו במבחן פסיכומטרי בשפה העברית שעל פיו התקבלו ללימודים או בעלי דיפלומה של הנדסאי שעמדו בבחינת רישוי ממשלתית בשפה העברית ולימודיהם בבית הספר להנדסאים היו בעברית.

אפשרות לקבלה על תנאי בכפוף לאישור החוג בו רוצים ללמוד

מועמדים שציון היע"ל/יעלנט/מבחן סיווג שלהם נע בין 90-119 וציון הפסיכומטרי שלהם הוא 500 לפחות, יתקבלו על תנאי (ללא צורך בבקשה מיוחדת, בכפוף לאישור החוג) ויוטל עליהם לעמוד בבחינת היע"ל/יעלנט/סיווג/קורס עברית באקדמיה הנדרשת עד תום שנה א' ללימודיהם.

תוקף מבחן יע"ל/יעלנט לצורך קבלה לאוניברסיטת חיפה – עד 10 שנים.

יש לשים לב לחוגים הדורשים רמת עברית גבוהה יותר, מידע על כך מפורט בתנאי הקבלה של כל חוג.

קורס עברית באקדמיה במסגרת המכינה של האוניברסיטה 

–מועמדים בעלי תנאי עברית יוכלו להירשם לקורס עברית באקדמיה במכינה מיד לאחר ההרשמה ועל ידי כך להשיג את הפטור עוד קודם לתחילת הלימודים.

הקורס מיועד גם לסטודנטים בפועל.

סטודנטים/מועמדים שיעמדו בדרישות הקורס יקבלו פטור מדרישת העברית.

חשוב לדעת:

האוניברסיטה מצאה שהפתרון האפקטיבי ביותר לעבור את התנאי הוא קורס עברית באקדמיה ולכן מסבסדת קורס זה בתשלום סמלי. השתתפות בקורס משפרת את יכולת הלמידה בשפה העברית ואת ההצלחה האקדמית ולכן כדאי לעשות אותה בשלב מוקדם ככל האפשר של הלימודים או אף ניתן ללמוד אותו במהלך הקיץ לפני הלימודים.

איך ואיפה נרשמים? 

בחינת היעלנט של המרכז הארצי לבחינות והערכה, הרישום הינו און ליין באתר של המאל"ו (למידע נוסף כאן)

בחינת הסיווג של אוניברסיטת חיפה, ההרשמה און ליין (למידע נוסף כאן)

בחינת יע"ל של המרכז הארצי לבחינות והערכה – במועדים בהם מתקיים הפסיכומטרי (מידע נוסף כאן)

סיום בהצלחה של קורס העברית באקדמיה של אוניברסיטת חיפה (מידע נוסף כאן)