מבחן יעלנט

מבחן היעלנט מתבצע על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה, וכרוך בתשלום. מספר המקומות מוגבל, מומלץ לבצע את ההרשמה בהקדם האפשרי.

למידע המלא וההרשמה לבחינת היעלנט יש להיכנס לאתר מאל"ו בכתובת https://www.nite.org.il/other-tests/yaelnet/

מבחן היעלנט אינו מותאם לבעלי מוגבלויות. בדבר מבחן מותאם לבחינת ידע בעברית יש לפנות אל המרכז הארצי לבחינות והערכה

יש להמתין 35 יום לפחות, בין שתי היבחנויות בבחינות מיון בעברית (בין שתי היבחנויות ביע"ל, בין שתי היבחנויות ביעלנט, או בין היבחנות ביע"ל להיבחנות ביעלנט או להיפך)  נבחן שייבחן בחינה נוספת בטווח זמן קצר מ־35 יום, בחינתו תיפסל וכספו לא יוחזר.  מי שבחינתו נפסלה, עליו להמתין 35 יום לפחות ממועד הבחינה שנפסלה לפני שייבחן שוב בבחינת מיון בעברית.