מבחן יעלנט

כדי להירשם למבחן יעלנט יש להגיע אל בית הסטודנט, קומה 1 ולקחת שובר לתשלום. השוברים נמצאים ליד חדר 104. ניתן להגיע עד השעה 20:00

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, מבחני היעלנט לא יתקיימו עד להודעה חדשה.

מאחלים בריאות טובה לכולם

הרשמה למבחן היעלנט מיועדת למועמדים לאוניברסיטת חיפה ולתלמידיה בלבד.

 מבחן היעלנט מתבצע על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה, וכרוך בתשלום. 

להלן מועדי מבחני יעלנט (מבחן יע"ל ממוחשב) – הבחינה מתקיימת בבניין המדרגה בחדר 2011.

21.9.2020 ההרשמה הסתיימה – עקב הסגר, המבחן לא יתקיים. נא לעקוב אחר הודעות.

בתאריכים הרשומים מטה מבחן היעלנט ייערך בחדר 2010.

11.10.2020- ההרשמה הסתימה

18.10.2020

8.11.2020

22.11.2020

6.12.2020

20.12.2020

14.1.2021

17.1.2021

4.2.2021

11.2.2021

7.3.2021

11.3.2021

11.4.2021

6.5.2021

20.5.2021

30.5.2021

3.6.2021

6.6.2021

27.6.2021

8.7.2021

11.7.2021

22.7.2021

5.8.2021

12.8.2021

22.8.2021

26.8.2021

5.9.2021

19.9.2021

4.10.2021

5.10.2021

לתשומת לבכם – מספר המקומות מוגבל.

קיום המבחן מותנה במספר הנרשמים.סגירת ההרשמה לבחינה תעשה ללא הודעה מוקדמת ברגע שתתמלא מכסת הנרשמים.

לאחר ביצוע ההרשמה למבחן ניתן לבצע שינויים/ביטולים עד שבוע לפני מועד הבחינה. ביטול הרשמה מתבצע באמצעות המרכז הארצי לבחינות והערכה ובמקביל יש להודיע למחלקה להרשמה באוניברסיטת חיפה.

מבחן היעלנט אינו מותאם לבעלי מוגבלויות. בדבר מבחן מותאם לבחינת ידע בעברית יש לפנות אל המרכז הארצי לבחינות והערכה

יש להמתין 35 יום לפחות, בין שתי היבחנויות בבחינות מיון בעברית (בין שתי היבחנויות ביע"ל, בין שתי היבחנויות ביעלנט, או בין היבחנות ביע"ל להיבחנות ביעלנט או להיפך)  נבחן שייבחן בחינה נוספת בטווח זמן קצר מ־35 יום, בחינתו תיפסל וכספו לא יוחזר.  מי שבחינתו נפסלה, עליו להמתין 35 יום לפחות ממועד הבחינה שנפסלה לפני שייבחן שוב בבחינת מיון בעברית.