מבחן יעלנט

כדי להירשם למבחן יעלנט יש להגיע אל בית הסטודנט, קומה 1 ולקחת שובר לתשלום. השוברים נמצאים ליד חדר 104. ניתן להגיע עד השעה 20:00

בהתאם להנחיות, והארכת הסגר, המבחן שהיה אמור להתקיים ביום 4.2.2021 נדחה למועד מאוחר יותר. הנרשמים למועד 4.2.2021 יקבלו הודעה על מועד קיום המבחן.

נכון לעכשיו, אין מידע בדבר קיום יתר המבחנים.

מספר המקומות מוגבל, מומלץ לבצע את ההרשמה בהקדם האפשרי.

מאחלים בריאות טובה לכולם

הרשמה למבחן היעלנט מיועדת למועמדים לאוניברסיטת חיפה ולתלמידיה בלבד.

 מבחן היעלנט מתבצע על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה, וכרוך בתשלום. 

להלן מועדי מבחני יעלנט (מבחן יע”ל ממוחשב) – הבחינה מתקיימת בבניין המדרגה בחדר 2010.

 

11.3.2021 – המבחן מתקיים. הנרשמים למועד 4.2.2021 שנדחה קיבלו הודעה והוזמנו למבחן. ההרשמה הסתיימה.

11.4.2021 – נכון לעכשיו, המבחן לא מתקיים

6.5.2021 – נכון לעכשיו, המבחן לא מתקיים

20.5.2021 – נכון לעכשיו, המבחן לא מתקיים

30.5.2021 – נכון לעכשיו, המבחן לא מתקיים

3.6.2021 – נכון לעכשיו, המבחן לא מתקיים

6.6.2021 – נכון לעכשיו, המבחן לא מתקיים

27.6.2021 – נכון לעכשיו, המבחן לא מתקיים

8.7.2021 – נכון לעכשיו, המבחן לא מתקיים

11.7.2021 – נכון לעכשיו, המבחן לא מתקיים

22.7.2021 – נכון לעכשיו, המבחן לא מתקיים

5.8.2021 – נכון לעכשיו, המבחן לא מתקיים

12.8.2021 – נכון לעכשיו, המבחן לא מתקיים

22.8.2021 – נכון לעכשיו, המבחן לא מתקיים

26.8.2021 – נכון לעכשיו, המבחן לא מתקיים

5.9.2021 – נכון לעכשיו, המבחן לא מתקיים

19.9.2021 – נכון לעכשיו, המבחן לא מתקיים

4.10.2021 – נכון לעכשיו, המבחן לא מתקיים

5.10.2021 – נכון לעכשיו, המבחן לא מתקיים

לתשומת לבכם – מספר המקומות מוגבל.

קיום המבחן מותנה במספר הנרשמים.סגירת ההרשמה לבחינה תעשה ללא הודעה מוקדמת ברגע שתתמלא מכסת הנרשמים.

לאחר ביצוע ההרשמה למבחן ניתן לבצע שינויים/ביטולים עד שבוע לפני מועד הבחינה. ביטול הרשמה מתבצע באמצעות המרכז הארצי לבחינות והערכה ובמקביל יש להודיע למחלקה להרשמה באוניברסיטת חיפה.

מבחן היעלנט אינו מותאם לבעלי מוגבלויות. בדבר מבחן מותאם לבחינת ידע בעברית יש לפנות אל המרכז הארצי לבחינות והערכה

יש להמתין 35 יום לפחות, בין שתי היבחנויות בבחינות מיון בעברית (בין שתי היבחנויות ביע”ל, בין שתי היבחנויות ביעלנט, או בין היבחנות ביע”ל להיבחנות ביעלנט או להיפך)  נבחן שייבחן בחינה נוספת בטווח זמן קצר מ־35 יום, בחינתו תיפסל וכספו לא יוחזר.  מי שבחינתו נפסלה, עליו להמתין 35 יום לפחות ממועד הבחינה שנפסלה לפני שייבחן שוב בבחינת מיון בעברית.