ידיעת השפה העברית

מועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא היתה עברית חייבים לעמוד בדרישות האוניברסיטאיות לרמת עברית.

רמת העברית הנדרשת לקבלה לאוניברסיטה
ציון 120 לפחות בבחינת יע"ל/יעלנט/מבחן סיווג עברית באוניברסיטת חיפה או סיום בהצלחה של קורס עברית באקדמיה במסגרת המכינה האוניברסיטאית.
פטורים מחובה זו – מועמדים אשר נבחנו במבחן פסיכומטרי בשפה העברית שעל פיו התקבלו ללימודים או בעלי דיפלומה של הנדסאי שעמדו בבחינת רישוי ממשלתית בשפה העברית ולימודיהם בבית הספר להנדסאים היו בעברית.

אפשרות לקבלה על תנאי בכפוף לאישור החוג בו רוצים ללמוד
מועמדים שציון היע"ל/יעלנט/מבחן סיווג שלהם נע בין 90-119 וציון הפסיכומטרי שלהם הוא 500 לפחות (החל מתשפ"ה-תחילת לימודים נובמבר 2024, בוטלה חובת הפסיכומטרי בציון מינימום של 500), יתקבלו על תנאי (ללא צורך בבקשה מיוחדת, בכפוף לאישור החוג) ויוטל עליהם לעמוד בבחינת יעלנט/סיווג/קורס עברית באקדמיה הנדרשת עד תום שנה א' ללימודיהם.

תוקף מבחן יע"ל/יעלנט לצורך קבלה לאוניברסיטת חיפה – עד 10 שנים.

יש לשים לב לחוגים הדורשים רמת עברית גבוהה יותר, מידע על כך מפורט בתנאי הקבלה של כל חוג.

קורסי עברית באקדמיה לתואר
מועמדים בעלי תנאי עברית יוכלו להירשם לקורס עברית באקדמיה במכינה האוניברסיטאית מיד לאחר ההרשמה ועל ידי כך לנסות להשיג את הפטור עוד קודם לתחילת הלימודים פרטים כאן .
הקורס מיועד גם לסטודנטים בפועל.
סטודנטים/מועמדים שיעמדו בדרישות הקורס יקבלו פטור מדרישת העברית.

חשוב לדעת
האוניברסיטה מצאה שהפתרון האפקטיבי ביותר לעבור את התנאי הוא קורס עברית באקדמיה ולכן מסבסדת קורס זה בתשלום סמלי.
ההשתתפות בקורס משפרת את יכולת הלמידה בשפה העברית ואת ההצלחה האקדמית ולכן כדאי לעשות אותו בשלב מוקדם ככל האפשר של הלימודים ניתן אף ניתן ללמוד אותו במהלך הקיץ לפני תחילת הלימודים.

איך ואיפה נרשמים
בחינת יעלנט של המרכז הארצי לבחינות והערכה -הרישום הינו און ליין באתר של מאל"ו
בחינת הסיווג של אוניברסיטת חיפה, ההרשמה און ליין
בחינת יע"ל של המרכז הארצי לבחינות והערכה – רק כתוספת לבחינה הפסיכומטרית ובהרשמה לפסיכומטרי שאיננו בעברית – באתר של מאל"ו
סיום בהצלחה של קורס העברית באקדמיה של אוניברסיטת חיפה.