לומדת הדרכה בנושא בטיחות במקום העבודה, ארגונומיה וגיהות תעסוקתית לעובדות ועובדי ניקיון

ביטוח לאומי קרן מנוף

אודות

הלומדה שלפניכם/ן היא מדריך ייחודי שפותח במהלך פרויקט מדעי ויישומי מקיף בקרב עובדי/ות ניקיון באוניברסיטת חיפה, במימון קרן מנוף של המוסד לביטוח לאומי.

הלומדה מתבססת על סקר גיהות בסביבות עבודה, ראיונות עם עובדי/ות ניקיון והאחראים עליהם וסקר כמותי שנערך בקרב עובדות ועובדים באוניברסיטת חיפה ובטכניון.

הלומדה מספקת מידע חיוני ומעלה מודעות לסיכונים ארגנומיים וכימיים שכיחים במקום העבודה והדרכים להפחתת החשיפה להם, בצד יישום נוהלי עבודה בטוחים ומתאימים לצמצום סיכונים אלה.

המידע מועבר בהנפשה, בעידוד למעורבות וקידום התנהגויות בריאות, תוך רגישות תרבותית בשלוש שפות .

הפרויקט שנילווה ללומדה זו כלל גם: מפגשי הדרכה קבוצתית ופעילות גופנית מותאמת; ייעוץ ארגונומי אישי לעובדות; הצטיידות במגוון עזרים לשיפור הבריאות, הבטיחות ורווחת עובדי הניקיון.

המטרות והנושאים בהם עוסקת הלומדה

העלאת המודעות לתפקידם החשוב של עובדי הניקיון, שדורש התייחסות
הבנת החשיבות של בטיחות והבריאות במקום העבודה ויישום נהלים לשמירתם
למידה כיצד לזהות סיכונים ארגונומיים לשריר שלד ועבודה עם חומרים כימיים במקום העבודה
קידום התנהגויות בריאות ושימוש בציוד מגן, מצד עובדי/ות הניקיון
קידום תרבות של בטיחות ובריאות בארגון והפניה לגורמי תמיכה

חוקרות ראשיות: פרופ' נעמי שרויאר וד"ר נילי בורוכוב גרינברג, הפקולטה למדעי רווחה ובריאות
בשיתוף אגף תפעול ומנהלת הבטיחות באוניברסיטת חיפה
במימון ובעידוד קרן מנוף, המוסד לביטוח לאומי

X