לומדת הדרכה בנושא בטיחות במקום העבודה, ארגונומיה וגיהות תעסוקתית לעובדות ועובדי ניקיון

ביטוח לאומי קרן מנוף

חוקרות ראשיות: פרופ' נעמי שרויאר וד"ר נילי בורוכוב גרינברג, הפקולטה למדעי רווחה ובריאות
בשיתוף אגף תפעול ומנהלת הבטיחות באוניברסיטת חיפה
במימון ובעידוד קרן מנוף, המוסד לביטוח לאומי

X