הבחינה הפסיכומטרית, אמיר"ם /יעלנט

 כללי

בחינות הכניסה הפסיכומטריות לאוניברסיטאות וכן בחינות אמי"רם ויע"ל/יעלנ"ט נערכות בידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
ציוני הבחינות תקפים לצורך דיון בקבלת המועמד לאוניברסיטה במהלך 10 שנים.
לכן, אין סיבה לדחות את הבחינות למועד הסמוך לתאריך ההרשמה לאוניברסיטה.

הרשמה לבחינה

ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית היא הליך נפרד מן ההרשמה למוסדות הלימוד, ומתבצעת ישירות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
מועמד שנרשם ליותר ממוסד אחד ייבחן רק פעם אחת.

ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית נעשית באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה www.nite.org.il
כמו-כן, באתר זה ניתן למצוא מידע מקיף על מבנה הבחינה, אופן מתן הציונים ודוגמאות למבחנים.

במסגרת מיזם "ישראל דיגיטלית", ניתן להתכונן לקראת המבחן הפסיכומטרי באמצעות קורס מקוון חינמי. למידע נוסף לחץ כאן.

מועדי הבחינה

בחינות הפסיכומטרי נערכות ארבע פעמים בשנה, להלן מועדיהן הקרובים:

מועד

תאריכי הבחינה

פתיחת ההרשמה

מועד פברואר – מועד מיוחד

15-16.02.2024

14.01.2024

מועד אביב

17-18.04.2024

14.03.2024

מועד קיץ

04-05.07.2024

02.06.2024

מועד סתיו

02-03.09.2024

01.08.2024

מועד חורף

27,29.12.2024

24.11.2024

ניתן להירשם למבחן אמיר"ם המתקיים במרכז הבחינות בחיפה באמצעות קישור זה.

בחינת ידע בעברית (יע"ל)

בהמשך לבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית מתקיימת גם בחינת ידע בעברית  (יע"ל).
ניתן להירשם באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה www.nite.org.il
תקפות בחינת "יע"ל" היא 10 שנים. האוניברסיטה תתחשב בציון התקף הגבוה מבין ציוניו של המועמד.

להלן מועדי בחינות היע"ל:

מועד הבחינה

מועד סיום ההרשמה*

2-3.4.20235.2.2023

5.7.2023

17.5.2023

4-5.9.2023

11.7.23

 מועד דצמבר 2023 טרם נקבע

טרם נקבע

 

*מועד סיום ההרשמה הינו המועד האחרון שערכת ההרשמה חייבת להגיע למרכז הארצי לבחינות והערכה.

כמו-כן ניתן להיבחן במבחן יעלנט (יע"ל ממוחשב). למידע על מבחני יעלנט לחץ כאן.

 קישור למדריך לנרשם למבחן הפסיכומטרי, לחץ כאן

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל:

מרכז ארצי לבחינות ולהערכה

מדור לפניות הציבור

ת"ד  26015   ירושלים 91260

טל' 02-6759555   פקס'  02-6759543

או דרך האתר  www.nite.org.il

למידע אודות מועדי בחינות אמיר"ם ניתן לפנות אל היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה