הבחינה הפסיכומטרית, אמי״ר ויע״ל

 כללי

בחינות הכניסה הפסיכומטריות לאוניברסיטאות וכן בחינות אמי"ר ויע"ל נערכות בידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
ציוני הבחינות תקפים לצורך דיון בקבלת המועמד לאוניברסיטה במהלך 10 שנים.
לכן, אין סיבה לדחות את הבחינות למועד הסמוך לתאריך ההרשמה לאוניברסיטה.

הרשמה לבחינה

ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית היא הליך נפרד מן ההרשמה למוסדות הלימוד, ומתבצעת ישירות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
מועמד שנרשם ליותר ממוסד אחד ייבחן רק פעם אחת.

ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית נעשית באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה www.nite.org.il
או באמצעות ערכת הרשמה אותה אפשר לרכוש באתר או בחנויות הספרים האוניברסיטאיות ובחנויות אחרות.
כמו-כן, באתר זה ניתן למצוא מידע מקיף על מבנה הבחינה, אופן מתן הציונים ודוגמאות למבחנים.

במסגרת מיזם "ישראל דיגיטלית", ניתן להתכונן לקראת המבחן הפסיכומטרי באמצעות קורס מקוון חינמי. למידע נוסף לחץ כאן.

מועדי הבחינה

הבחינות נערכות ארבע פעמים בשנה, להלן מועדיהן הקרובים:   

מועד הבחינה

סיום הרשמה*

שפות הבחינה

13-14.04.2022

15.02.2022

עברית, ערבית, רוסית, משולב/אנגלית, צרפתית

07.07.2022

17.05.2022

עברית, ערבית, רוסית, משולב/אנגלית, צרפתית, 

05-06.09.2022

12.07.2022

עברית, ערבית

23,25.12.2022

01.11.2022

עברית, ערבית

להלן מועדי בחינת אמי“ר בשנה הקרובה:

מועד הבחינה

מועד סיום ההרשמה*

13-14.04.2022

15.02.2022

07.07.2022

17.05.2022

05-06.09.2022

12.07.2022

 23,25.12.2022

01.11.2022

תוצאות הבחינה מדווחות לנבחנים וכן למוסדות הלימוד המסומנים בטופס ההרשמה.

ניתן להירשם למבחן אמיר"ם המתקיים במרכז הבחינות בחיפה באמצעות קישור זה.

ההרשמה לבחינות אמיר"ם המתקיימות באוניברסיטת חיפה יש לפנות אל היחידה ללימודי אנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות.

בחינת ידע בעברית (יע"ל)

בהמשך לבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית מתקיימת גם בחינת ידע בעברית  (יע"ל). 
ניתן להירשם באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה www.nite.org.il
תקפות בחינת "יע"ל" היא 10 שנים. האוניברסיטה תתחשב בציון התקף הגבוה מבין ציוניו של המועמד

להלן מועדי הבחינות:

מועד הבחינה

סיום ההרשמה*

13-14.04.202215.02.2022
07.07.202217.05.2022
05-06.09.202212.07.2022
23,25.12.202201.11.2022

*מועד סיום ההרשמה הינו המועד האחרון שערכת ההרשמה חייבת להגיע למרכז הארצי לבחינות והערכה.

כמו-כן ניתן להיבחן במבחן יעלנט (יע"ל ממוחשב). למידע על מבחני יעלנט לחץ כאן.

 קישור למדריך לנרשם למבחן הפסיכומטרי, לחץ כאן

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל:

מרכז ארצי לבחינות ולהערכה

מדור לפניות הציבור

ת"ד  26015   ירושלים 91260

טל' 02-6759555   פקס'  02-6759543

או דרך האתר  www.nite.org.il

למידע אודות מועדי בחינות אמיר"ם ניתן לפנות אל היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה