panorama

לימודי תעודת הוראה במסלול חד–שנתי

משך הלימודים: שנה אחתמתכונת הלימודים: לימודי תעודהסטטוס הרשמה: פתוח להרשמה לסמסטר א' תשע"ט אתר החוג

תנאי קבלה

tasrit

1. מתקבלים תלמידים בעלי תואר ראשון במקצועות הנלמדים בבתי הספר העל–יסודיים (ונמצאים ברשימה שלעיל ובטבלה שבהמשך), וסיימו את חובות החוג הדיסציפלינארי בציון ממוצע של 78 לפחות.

2. תישקל קבלתם של תלמידים שסיימו חובותיהם ונותר להם להגיש עד שתי עבודות לסיום הב״א. במקרה זה, חובה לצרף אישור על הממוצע ועל החובות שנותרו ממזכירויות החוגים בהם למדו.

3. יועדפו תלמידים בעלי הממוצעים הגבוהים ביותר.

4. לעיתים יכללו בתנאי הקבלה גם ראיונות אישיים.

5. הלימודים במסלול החד–שנתי נמשכים שנה אחת. התלמידים מתבקשים לסיים את הלימודים בזמן הקצוב.

6. הלימודים במסלול החד–שנתי יתקיימו רק בחלק מתעודות ההוראה, ראה פירוט להלן.

7. אין חובה לקבל את התלמיד גם אם מילא את תנאי המינימום הנדרש לקבלה לחוג.

8. קבלת תעודת הוראה מותנית בציון של 78 לפחות בחוג הדיסציפלינארי ובלימודי הוראה.

 

 

לוגו אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה
כתובת: שד' אבא חושי 199
הר הכרמל, חיפה

מיקוד: 3498838
טלפון: 04-8240111

איך להגיע לאוניברסיטה

אייקון קישור וויז

מפת הקמפוס
מפת האוניברסיטה

מפת האוניברסיטה להורדה (PDF)

אייקון פייסבוק 
אייקון טוויטר 
אייקון יו טיוב 
אייקון אינסטגרם 

 

 

 

תכני האתר מפורסמים בשפות עברית, אנגלית וערבית. במקרה של מחלוקת בין הגרסאות, הגרסה העברית תהיה הקובעת.

© 2017 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע באגף מחשוב ומערכות מידע ובסיוע
winweb
קידום אתרים:
שמול

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגר התמונות Thinkstockphotos