panorama

מועדי תשלום שכר-לימוד

להלן המועדים לפירעון שכר לימוד בשנת הלימודים תש"פ

תשלום ראשון**     עד  14.09.2019

תשלום שני            עד  14.11.2019

תשלום שלישי       עד  14.12.2019

תשלום רביעי        עד  14.02.2020

תשלום חמישי       עד  14.03.2020

תשלום שישי         עד  14.04.2020

איחור בתשלום מעבר למועדים הנקובים לעיל, יגרור חיוב בריבית פיגורים צמודה של 0.625% לחודש פיגור. גם איחור בתשלום אשר נובע מרישום מאוחר יגרור אחריו חיוב בריבית כמפורט לעיל.

**רישום ממוחשב באמצעות האינטרנט יתאפשר רק לאחר שהתלמיד ישלם את התשלום הראשון.

תלמיד המחויב בשכר לימוד בשיעור 100% ומעלה ישלם שכר לימוד ב- 6 תשלומים. תלמיד המחויב בשכר לימוד נמוך יותר ישלם בפחות תשלומים.

לדוגמא: תלמיד המחויב בשכר לימוד בשיעור 50% משלם ב-3 תשלומים כדלקמן:

תשלום ראשון       14.09.2019        25% משכר לימוד מלא

תשלום שני           14.11.2019        15% משכר לימוד מלא

תשלום שלישי       14.12.2019        10% משכר לימוד מלא

על התלמיד להירשם בתחילת שנת הלימודים לכל הקורסים שעליו ללמוד באותה שנה, כולל רישום מלא לקורסי סמסטר ב' וקיץ. (רישום זה הוא הקובע את שכר הלימוד השנתי ואת החלוקה לתשלומים).

תלמיד בעל מימון חלקי – יחויב לשלם את החלק שלו בתחילת השנה.

שימו לב: תוספת קורסים בסמסטר ב' וקיץ, מעדכנת אוטומטית את שכר הלימוד השנתי ואת החלוקה השנתית לתשלומים רטרואקטיבית כולל חיובי הצמדות וריביות.

 

לוגו אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה
כתובת: שד' אבא חושי 199
הר הכרמל, חיפה

מיקוד: 3498838
טלפון: 04-8240111

איך להגיע לאוניברסיטה

אייקון קישור וויז

מפת הקמפוס
מפת האוניברסיטה

מפת האוניברסיטה להורדה (PDF)

אייקון פייסבוק 
אייקון טוויטר 
אייקון יו טיוב 
אייקון אינסטגרם 

 

 

 

תכני האתר מפורסמים בשפות עברית, אנגלית וערבית. במקרה של מחלוקת בין הגרסאות, הגרסה העברית תהיה הקובעת.

Live chat
Live chat
© 2017 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע באגף מחשוב ומערכות מידע ובסיוע
winweb
קידום אתרים:
שמול

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגר התמונות gettyimages

 

 

‏‏‎