panorama

מועדי בחינות כניסה לתואר שני

ניתן ליהנות ממידע רב יותר על ידי "הקלקה" על שם החוג 

הרשמה לכל התארים והחוגים נפתחה ביום ראשון, כ"ד בטבת תשע"ז (22.01.2017) .בחוגים הר"מ ההרשמה נסגרת מוקדם יותר, סגירת ההרשמה תיעשה ללא הודעה מוקדמת. גם בחוגים אשר קבעו מראש תאריך לסגירת ההרשמה הנ"ל תיתכן סגירה מוקדמת יותר וללא התראה, זאת אם התמלאו כל המקומות בחוג.

מומלץ להירשם לאוניברסיטה מוקדם ככל האפשר

לתשומת לבכם: בכל הקשור לבחינות הכניסה באנגלית יש לפנות ישירות אל החוגים. 

 

 פתיחת סמסטר א', שנה"ל תשע"ט - יום ראשון, ב' בחשון, תשע"ח ,22.10.2017

בית הספר לבריאות הציבור

הרשמה לסביבה ותעסוקה פתוחה עד 22.10.2017 בלבד

מועדי בחינות כניסה:

 • 08.08.2017- שעה 13.00

הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

 בית הספר לטיפול באמצעות אמנויות

מועד סגירת ההרשמה: 04.06.2017

מועדי בחינות כניסה:

הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

בית הספר למדעי המדינה

תכניות הפתוחות להרשמה עד 30.09

פוליטיקה של המזה"ת, לימודי דמוקרטיה, תואר שני מחקרי ולא מחקרי

מועדי בחינות כניסה: אין בחינות כניסה באנגלית

בית הספר לעבודה סוציאלית (כולל השלמות)

  הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

בית הספר לקרימינולוגיה

תכנית התמחות בחקר פשיעה, משפט וחברה

תכנית התמחות בשיקום ותקון

תכנית התמחות בהתמכרויות

מועד סגירת ההרשמה: 15.07.2017

מועדי בחינות כניסה:

הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג לבריאות נפש קהילתית

מועד סגירת ההרשמה: 05.09.2017

מועדי בחינות כניסה:

 • 08.09.2017- שעה 09.00

הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג להפרעות בתקשורת

מועד סגירת ההרשמה: 30.06.2017

מועדי בחינות כניסה:

 • 08.08.2017 - שעה 13.00

הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג לחינוך מיוחד

מועד סגירת ההרשמה: 17.08.2017

התכניות לגיל הרך סגורות להרשמה

מועדי בחינות כניסה:

 • 08.08.2017- שעה 13.00

הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג לחינוך מתמטי

מועד סגירת ההרשמה: 20.08.2017

מועדי בחינות כניסה:

 • 08.08.2017- שעה 13.00

 הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

 החוג לייעוץ והתפתחות האדם

1. המגמה לייעוץ חינוכי

מועד סגירת ההרשמה: 26.09.2017

מועדי בחינות כניסה:

 • 08.08.2017- שעה 13.00
 • 22.08.2017- שעה 13.00
 • 10.09.2017- שעה 13.00
 • 27.09.2017- שעה 08.30

 הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

 2. המגמות לגיל הרך, הנחיית קבוצות, חינוך והתפתחות האדם וביבליותרפיה  - מועד סגירת הרשמה: 26.09.2017

מועדי בחינות כניסה:

  • 08.08.2017- שעה 13.00
  • 22.08.2017- שעה 13.00
  • 10.09.2017- שעה 13.00
  • 27.09.2017- שעה 08.30

  הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג ללמידה, הוראה והדרכה

מועד סגירת ההרשמה:24.09.2017

מועדי בחינות כניסה:

 • 08.08.2017- שעה 13.00

  הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג ללקויות למידה

 מועד סגירת ההרשמה:17.08.2017

מועדי בחינות כניסה:

  • 08.08.2017 - שעה 13.00

  הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג למדעי הזקנה (גרונטולוגיה)

מועד סגירת ההרשמה: 30.09.2017

מועדי בחינות כניסה:

 • 08.08.2017 - שעה 13.00
 • 08.09.2017- שעה 09.00

הערות: ניתן לגשת לכל המועדים ; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

מועד סגירת ההרשמה: 01.10.2017

מועדי בחינות כניסה:

 • 08.08.2017- שעה 13.00

הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג למנהל עסקים

תכנית למנהלים  - מועד סגירת ההרשמה: 01.10.2017

תכנית למנהלים בשפה האנגלית - מועד סגירת ההרשמה: 21.10.2017

תכנית לניהול ארגונים ללא כוונת רווח - מועד סגירת ההרשמה: 21.10.2017

תכנית לניהול אסטרטגי של משאבי אנוש - סגור להרשמה

תכנית לניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין - מועד סגירת ההרשמה: סגור להרשמה

תכנית התמחות בקיימות (אנגלית) - מועד סגירת ההרשמה: סגור להרשמה

מנהל עסקים עם תזה- 21.10.2017

תכנית התמחות בספנות ונמלים - 

הערות: מועדי בחינות הכניסה תערכנה בתיאום מול החוג למנהל עסקים

הפקולטה למשפטים

מועד סגירת ההרשמה:28.09.2017

* תכנית השלמות למ.א. - ההרשמה תסגר בתאריך15.09.2017

הרשמה לתכניות קיץ תסגר בתאריך 01.08.2017

מועדי בחינות כניסה: אין בחינות.

החוג לניהול מידע וידע

מועד סגירת ההרשמה:30.09.2017

מועדי בחינות כניסה: אין בחינות כניסה

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מועד סגירת ההרשמה: 14.09.2017 

המגמה לפיתוח ארגוני מערכתי  - הרשמה עד 15.10.2017

מועדי בחינות כניסה

יש לפנות אל החוג לתיאום בחינת כניסה

 הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד ; שימוש בכל סוגי המילון

החוג לסיעוד

מועד סגירת ההרשמה: 30.06.2017

מועדי בחינות כניסה:

הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג לפיזיותרפיה

מועד סגירת ההרשמה: 11.09.2017

מועדי בחינות כניסה:

 • 08.08.2017 - שעה 13.00

הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג לפסיכולוגיה

מועד סגירת ההרשמה: 20.02.2017

מועדי בחינות כניסה: אין בחינות כניסה באנגלית

החוג לריפוי בעיסוק

מועד סגירת ההרשמה: 01.08.2017

מועדי בחינות כניסה:

 • 08.08.2017 - שעה 13.00

הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג לשירותי אנוש

מועד סגירת ההרשמה: 05.09.2017

מועדי בחינות כניסה:

 • 08.08.2017- שעה 13.00

הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג לשפה וספרות אנגלית

מועד סגירת ההרשמה:31.07.2017

מועדי בחינות כניסה:

02.06.2017 - שעה 09.00

03.08.2017- שעה 13.00

הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד 

 החוג לשפה וספרות ערבית

מועד סגירת ההרשמה:03.09.2017

מועדי בחינות כניסה:

 • 08.09.2017- שעה 09.00

הערות: ניתן לגשת לכל המועדים ; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג לתקשורת

מועד סגירת ההרשמה: 16.07.2017

מועדי בחינות כניסה: זימון אישי יישלח על ידי החוג עצמו

 התכנית להתפתחות הילד

מועד סגירת ההרשמה: 24.03.2017

מועדי בחינות כניסה:

הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

התכנית ללימודי שלום וניהול סכסוכים

מועד סגירת ההרשמה:22.10.2017

מועדי בחינות כניסה: אין בחינות

 עודכן לאחרונה 25.12.2016


הנחיות לבחינת הכניסה באנגלית:
לבחינות החוגיות יש להירשם באמצעות פורטל ההרשמה תחת רישום לבחינות כניסה
חדרי הבחינה יפורסמו באתר זה בסמוך למועד הבחינה.

יש לראות במידע זה זימון לבחינה. לא יישלחו זימונים נוספים לבחינה
- מועמד יכול לגשת לבחינה באנגלית רק לאחר שביצע הרשמה לאוניברסיטה והגיש מועמדות באופן רשמי.
- מומלץ לגשת לבחינה הקרובה למועד ההרשמה.
- חובה להצטייד בתעודת זהות.
- מותר השימוש במילון לא ממוחשב בלבד.

 

לוגו אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה
כתובת: שד' אבא חושי 199
הר הכרמל, חיפה

מיקוד: 3498838
טלפון: 04-8240111

איך להגיע לאוניברסיטה

אייקון קישור וויז

מפת הקמפוס
מפת האוניברסיטה

מפת האוניברסיטה להורדה (PDF)

אייקון פייסבוק 
אייקון טוויטר 
אייקון יו טיוב 
אייקון אינסטגרם 

 

 

 

תכני האתר מפורסמים בשפות עברית, אנגלית וערבית. במקרה של מחלוקת בין הגרסאות, הגרסה העברית תהיה הקובעת.

© 2017 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע באגף מחשוב ומערכות מידע ובסיוע
winweb
קידום אתרים:
שמול

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגר התמונות Thinkstockphotos