מועדי הרשמה ובחינות כניסה

פתיחת סמסטר א', שנה"ל תש"פ - 27.10.2019

 למידע על ההרשמה לסמסטר ב' תש"פ לחץ כאן

להלן חוגים בהם נקבעו מראש מועדים אחרונים להרשמה:

שם החוג

מועד אחרון להרשמה

מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*

מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים**

ביולוגיה

27.10.2019

ספטמבר 2019 27.10.2019

הפרעות בתקשורת

13.6.2019

אפריל 2019

13.6.2019

ייעוץ והתפתחות האדם
(כולל הרשמה לתעודת הוראה בפסיכולוגיה)

30.10.2019

ספטמבר 2019

30.10.2019

חינוך מיוחד

22.10.2019

ספטמבר2019

22.10.2019

כלכלה (כולל חשבונאות, מינהל עסקים ומסלול דו-חוגי)

2.11.2019

ספטמבר 2019

2.11.2019

למידה, הוראה והדרכה

24.10.2019

ספטמבר 2019

24.10.2019

מדעי המחשב

מדעי הנתונים מסלול מדעי המחשב - פתוח להרשמה עד 21.10.2019

26.10.2019

ספטמבר 2019

26.10.2019
מדעי הרפואה 27.10.2019 ספטמבר 2019 27.10.2019

מערכות מידע

27.10.2019 (מלבד התכנית המשולבת עם 
מדעי המחשב ומשפטים הנסגרות בהתאם לשילובים)

ספטמבר 2019

27.10.2019

משפטים ***

11.10.2019 (מלבד התכניות המשולבות
עם עבודה סוציאלית (סגור להרשמה) וסיעוד
הנסגרות בהתאם לשילובים)

ספטמבר 2019

11.10.2019

סיעוד

 

תכנית הסבת אקדמאים

11.8.2019

 

26.05.2019

יולי 2019

 

 

11.8.2019 
(מועמדים מאפיק מעבר עד 30.8.2019)

 

26.05.2019

פיזיותרפיה

5.9.2019

יולי 2019

5.9.2019

עבודה סוציאלית

מסלול משולב עם משפטים - ההרשמה סגורה

11.8.2019

אפריל 2019

11.8.2019
 
(מועמדים מאפיק מעבר עד 1.9.2019)

ריפוי בעיסוק

31.7.2019

אפריל 2019

31.7.2019

שפה וספרות אנגלית

8.8.2019

יולי 2019

5.10.2019

שפה וספרות ערבית

1.9.2019

ספטמבר 2019

10.10.2019

שירותי אנוש

26.10.2019

יולי 2019

26.10.2019

*     למעט עתודאים ותלמידי המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה (לא כולל  תלמידי ההשלמות) אשר לגביהם המועד האחרון הוא יולי 2019.

**  למעט עתודאים ותלמידי המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה (לא כולל  תלמידי ההשלמות) שהמועד האחרון הוא 31.8.2019

*** הפקולטה למשפטים שומרת לעצמה הזכות לא להתחשב בתוצאות המבחן הפסיכומטרי ממועד יולי 2019 במידה ויתמלאו כל המקומות בשלב   מוקדם יותר

בחוגים שלא קבעו מראש מועד אחרון להרשמה מאוחרת, סגירת ההרשמה תיעשה ללא הודעה מוקדמת. גם בחוגים אשר קבעו מראש תאריך לסגירת ההרשמה הנ"ל תיתכן סגירה מוקדמת יותר וללא התראה, זאת אם התמלאו כל המקומות בחוג. מומלץ להירשם לאוניברסיטה מוקדם ככל האפשר.

המועד האחרון להמצאת תעודת הבגרות, או מסמכים שווי ערך לה ושיפורי ציונים הינו 31.8.2019  להוציא חוגים אשר קבעו מועד אחר להגשת תעודות ומסמכים כמפורט בטבלה לעיל. המועד האחרון לבחינות הבגרות התקף לסמסטר א' שנה"ל תש"פ, הוא חורף תשע"ט למעט מועמדים עתודאים, אשר לגביהם יתקבל גם מועד קיץ תשע"ט.

מועדי בחינות חוגיות (סמסטר א' תש"פ).

 שם בחוג  מועד הבחינה 
 שפה וספרות אנגלית (מותר לגשת למועד אחד בלבד)  

19.2.2019 שעה 13.00

14.6.2019 שעה 09.00

6.8.2019 שעה 13.00
שפה וספרות ערבית (מותר לגשת לכל המועדים)  

15.2.2019 שעה 09.00

12.4.2019 שעה 09:00

28.6.2019 שעה 09.00

5.9.2019 שעה 13:00

9.8.2018 שעה 13.00

 החוג לסיעוד (מותר לגשת למועד אחד בלבד)

יש להביא אוזניות שמע למחשב ותעודה מזהה .

תלמידי אפיק מעבר באוניברסיטה הפתוחה: יש ליצור קשר עם החוג לסיעוד 04-8288004

 

12.2.2019 שעה 13:00 חדר 2007 בניין המדרגה

26.2.2019 שעה 13:00 חדר 572 בניין ראשי

12.3.2019 שעה 12:00 חדר 573 בניין ראשי

17.3.2019 שעה 12:00 חדר 577 בניין ראשי

7.4.2019 שעה 12:00 חדר 721 בניין ראשי

5.5.2019 שעה 12:00 חדר 721 בניין ראשי

14.5.2019 שעה 12:00 חדר 573 בניין ראשי

11.6.2019 שעה 12:00 חדר 573 בניין ראשי

 18.6.2019 שעה 13:00 חדר 721 בניין ראשי

2.7.2019 שעה 13:00 חדר 572 בניין ראשי

16.7.2019 שעה 13:00 חדרים 570 ו-571 בניין ראשי

20.9.2019 שעה 12:00 חדר 2007 בניין מדרגה

 משפטים - מבחני התאמה   מידע נוסף יפורסם באתר הפקולטה

חובה להירשם לבחינות באמצעות האתר.

חדרי הבחינות יפורסמו באתר זה בסמוך למועד הבחינה.

לכל הבחינות יש להצטייד תעודת זהות.


מועדי ראיונות חוגיים

שם החוג

מועד הראיונות

הערות

אמנות יצירה

במהלך תקופת ההרשמה

המועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג

"אופקים" ב"א מצטיינים

במהלך תקופת ההרשמה המועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג
הפרעות בתקשורת

במהלך תקופת ההרשמה

17.02.2019 בשעה 13:00 

הבחינה תתקיים בחדר 577 בבניין הראשי 

יש להירשם לבחינת הכניסה כאן 

מוסיקה במהלך תקופת ההרשמה המועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג
עבודה סוציאלית במהלך תקופת ההרשמה המועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג
פילוסופיה חד חוגי במהלך תקופת ההרשמה על המועמד לפנות למזכירות החוג
פיזיותרפיה במהלך תקופת ההרשמה המועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג
ריפוי בעיסוק במהלך תקופת ההרשמה המועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג
תיאטרון במהלך תקופת ההרשמה המועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג

בחינה הפסיכומטרית (ראה גם www.nite.org.il )

ההרשמה באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה או על ידי פנייה אל:

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת.ד. 26015, ירושלים 91260.

להלן מועדי הבחינות:

מועד הבחינה

סיום ההרשמה*

שפות הבחינה

17,18.4.2019

25.2.2019

עברית, משולב/אנגלית, רוסית, צרפתית, ערבית

4.7.2019

14.5.2019

עברית, ערבית, רוסית, משולב/אנגלית, צרפתית, 

2,3.9.2019

8.7.2019

עברית, ערבית

27,29.12.2019

5.11.2019

עברית, ערבית

* עד תאריך זה חייב טופס ההרשמה להגיע אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

למעט החוגים המופיעים לעיל

לעתודאים ולתלמידי המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה בלבד (לא כולל תלמידי ההשלמות)  ולנבחנים בצרפתית וספרדית המועד האחרון עבור  כל החוגים הוא  יולי 2019.

תוצאות הבחינה הפסיכומטרית תקפות ל- 10 שנות הלימודים שלאחר הבחינה. לצורך קבלת החלטה יילקח בחשבון הציון התקף הגבוה  מבין ציוניו של המועמד.

בחינת ידע באנגלית ( אמי"ר)


ניתן להיבחן בנפרד בבחינת המיון באנגלית (בחינת אמי"ר) לשם סיווג לרמות . תקפות ציון בחינת אמי"ר היא 10 שנים ממועד הבחינה. ניתן להירשם לבחינה באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה או על ידי פנייה אל :

המרכז הארצי לבחינות והערכה, ת.ד. 26015, ירושלים 91260.

להלן מועדי הבחינות:

מועד הבחינה

סיום ההרשמה*

17,18.4.2019

25.2.2019

4.7.2019

14.5.2019

2,3.9.2019

8.7.2019

27,29.12.2019

5.11.2019

 * עד תאריך זה חייב טופס ההרשמה להגיע אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

כמו-כן ניתן להיבחן במבחן אמיר"ם (אמי"ר ממוחשב). מידע אודות מועדי מבחן אמיר"ם ואופן ההרשמה מופיע באתר היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה .

בחינת ידע בעברית (יע"ל)

בהמשך לבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית מתקיימת גם בחינת ידע בעברית  (יע"ל).  ניתן להירשם באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה www.nite.org.il
תקפות בחינת "יע"ל" היא 10 שנים. האוניברסיטה תתחשב בציון התקף הגבוה מבין ציוניו של המועמד

להלן מועדי הבחינות:


מועד הבחינה

סיום ההרשמה*

17,18.4.2019

25.2.2019

4.7.2019

14.5.2019

2,3.9.2019

8.7.2019

27,29.12.2019

5.11.2019

כמו-כן ניתן להיבחן במבחן יעלנט (מבחן יע"ל ממוחשב). למידע נוסף לחץ כאן.

 

לוגו אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה
כתובת: שד' אבא חושי 199
הר הכרמל, חיפה

מיקוד: 3498838
טלפון: 04-8240111

איך להגיע לאוניברסיטה

אייקון קישור וויז

מפת הקמפוס
מפת האוניברסיטה

מפת האוניברסיטה להורדה (PDF)

אייקון פייסבוק 
אייקון טוויטר 
אייקון יו טיוב 
אייקון אינסטגרם 

 

 

 

תכני האתר מפורסמים בשפות עברית, אנגלית וערבית. במקרה של מחלוקת בין הגרסאות, הגרסה העברית תהיה הקובעת.

Live chat
Live chat
© 2017 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע באגף מחשוב ומערכות מידע ובסיוע
winweb
קידום אתרים:
שמול

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגר התמונות gettyimages

 

 

‏‏‎