מועדי הרשמה ובחינות כניסה

סמסטר א' - תשע"ט

ההרשמה לכל התארים ולכל החוגים -מיום 21.1.2018

פתיחת סמסטר א', שנה"ל תשע"ט - יום ראשון, ה' בחשון, תשע"ט , 14.10.2018 

ההרשמה לסמסטר ב' תשע"ח בעיצומה. למידע על הרשמה לסמסטר ב' תשע"ח לחץ כאן

להלן חוגים בהם נקבעו מראש מועדים אחרונים להרשמה:

שם החוג

מועד אחרון להרשמה

מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*

מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים**

ביולוגיה

30.9.2018

יולי 2018 30.9.2018

הפרעות בתקשורת

31.5.2018

מרץ 2018

31.5.2018

ייעוץ והתפתחות האדם (כולל הרשמה לתעודת הוראה בפסיכולוגיה)

31.7.2018

יולי 2018

30.9.2018

חינוך מיוחד

31.7.2018

יולי 2018

15.8.2018

כלכלה חשבונאות

1.10.2018

יולי 2018

1.10.2018

כלכלה דו חוגי ומנהל עסקים

1.10.2018

יולי 2018 1.10.2018

למידה, הוראה והדרכה

11.10.2018

ספטמבר 2018

11.10.2018

מדעי המחשב

6.9.2018

יולי 2018

6.9.2018
מדעי הרפואה 30.9.2018 יולי 2018 30.9.2018

מנהיגות ומדיניות בחינוך

2.9.2018

יולי 2018

20.9.2018

מערכות מידע

31.8.2018

יולי 2018

30.9.2018

משפטים ***

16.8.2018

יולי 2018

16.8.2018

סיעוד

סיעוד הסבת אקדמאים

30.6.2018

16.05.2018

מרץ 2018

מרץ 2018

30.6.2018 (מועמדים מאפיק מעבר עד 30.8.2018)

פיזיותרפיה

1.7.2018

מרץ 2018

1.7.2018

עבודה סוציאלית

31.5.2018

מרץ 2018

31.5.2018 (מועמדים מאפיק מעבר עד 30.8.2018)

ריפוי בעיסוק

18.8.2018

אפריל 2018

18.8.2018

שפה וספרות אנגלית

5.8.2018

יולי 2018

5.10.2018

שפה וספרות ערבית

5.8.2018

יולי 2018

15.9.2018

שירותי אנוש

15.8.2018

יולי 2018

15.8.2018

*     למעט עתודאים ותלמידי המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה (לא כולל  תלמידי ההשלמות) אשר לגביהם המועד האחרון הוא יולי 2018.

**  למעט עתודאים ותלמידי המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה (לא כולל  תלמידי ההשלמות) שהמועד האחרון הוא 31.8.2018

*** הפקולטה למשפטים שומרת לעצמה הזכות לא להתחשב בתוצאות המבחן הפסיכומטרי ממועד יולי2018 במידה ויתמלאו כל המקומות בשלב   מוקדם יותר

בחוגים שלא קבעו מראש מועד אחרון להרשמה מאוחרת, סגירת ההרשמה תיעשה ללא הודעה מוקדמת. גם בחוגים אשר קבעו מראש תאריך לסגירת ההרשמה הנ"ל תיתכן סגירה מוקדמת יותר וללא התראה, זאת אם התמלאו כל המקומות בחוג. מומלץ להירשם לאוניברסיטה מוקדם ככל האפשר.

המועד האחרון להמצאת תעודת הבגרות, או מסמכים שווי ערך לה ושיפורי ציונים הינו 31.8.2018  להוציא חוגים אשר קבעו מועד אחר להגשת תעודות ומסמכים כמפורט בטבלה לעיל. המועד האחרון לבחינות הבגרות התקף לסמסטר א' שנה"ל תשע"ט, הוא חורף תשע"ח למעט מועמדים עתודאים, אשר לגביהם יתקבל גם מועד קיץ תשע"ח.

מועדי בחינות חוגיות (סמסטר א' תשע"ט).

שם החוג

מועד בחינה

שפה וספרות אנגלית (מותר לגשת למועד אחד בלבד)

19.2.2018 שעה 13.00

8.6.2018 שעה 09.00

  7.8.2018 שעה 13.00
שפה וספרות ערבית (מותר לגשת לכל המועדים)

23.2.2018 שעה 09.00

15.4.2018 שעה 08.30

 20.6.2018 שעה 09.00

  9.8.2018 שעה 13.00

החוג לסיעוד (מותר לגשת למועד אחד בלבד)

הבחינות מתקיימות בחדר 577 למעט ביום 3.7.18 - חדר 721

יש להביא אוזניות שמע למחשב ותעודה מזהה .

תלמידי אפיק מעבר באוניברסיטה הפתוחה: יש ליצור קשר עם החוג לסיעוד 04-8288004

20.2.2018 שעה 12.00

20.3.2018 שעה 10.00

24.4.2018 שעה 10.00

15.5.2018 שעה 10.00

29.5.2018 שעה 10.00

12.6.2018 שעה 12.00

  19.6.2018 שעה 12.00
  3.7.2018 שעה 10.00

משפטים - מבחני התאמה 

מידע נוסף יפורסם באתר הפקולטה

חובה להירשם לבחינות באמצעות האתר.

חדרי הבחינות יפורסמו באתר זה בסמוך למועד הבחינה.

לכל הבחינות יש להצטייד תעודת זהות.


מועדי ראיונות חוגיים

שם החוג

מועד הראיונות

הערות

אמנות יצירה

במהלך תקופת ההרשמה

המועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג

"אופקים" ב"א מצטיינים

במהלך תקופת ההרשמה המועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג
הפרעות בתקשורת

במהלך תקופת ההרשמה

המועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג
מוסיקה במהלך תקופת ההרשמה המועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג
עבודה סוציאלית במהלך תקופת ההרשמה המועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג
פילוסופיה חד חוגי במהלך תקופת ההרשמה על המועמד לפנות למזכירות החוג
פיזיותרפיה במהלך תקופת ההרשמה המועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג
ריפוי בעיסוק במהלך תקופת ההרשמה המועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג
תיאטרון במהלך תקופת ההרשמה המועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג

בחינה הפסיכומטרית (ראה גם www.nite.org.il )

ההרשמה באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה או על ידי פנייה אל:

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת.ד. 26015, ירושלים 91260.

להלן מועדי הבחינות:

מועד הבחינה

סיום ההרשמה*

שפות הבחינה

28,29.3.18

12.2.2018

עברית, משולב/אנגלית, רוסית, צרפתית, ערבית

5.7.2017

22.5.2018

עברית, ערבית, רוסית, משולב/אנגלית, צרפתית, ספרדית

3,4.9.2018

9.7.2018

עברית, ערבית

7,9.12.2018

17.10.2018

עברית, ערבית

* עד תאריך זה חייב טופס ההרשמה להגיע אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

למעט החוגים המופיעים לעיל

לעתודאים ולתלמידי המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה בלבד (לא כולל תלמידי ההשלמות)  ולנבחנים בצרפתית וספרדית המועד האחרון עבור  כל החוגים הוא  יולי 2018.

תוצאות הבחינה הפסיכומטרית תקפות ל- 10 שנות הלימודים שלאחר הבחינה. לצורך קבלת החלטה יילקח בחשבון הציון התקף הגבוה  מבין ציוניו של המועמד.

בחינת ידע באנגלית ( אמי"ר)


ניתן להיבחן בנפרד בבחינת המיון באנגלית (בחינת אמי"ר) לשם סיווג לרמות . תקפות ציון בחינת אמי"ר היא 10 שנים ממועד הבחינה. ניתן להירשם לבחינה באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה או על ידי פנייה אל :

המרכז הארצי לבחינות והערכה, ת.ד. 26015, ירושלים 91260.

להלן מועדי הבחינות:

מועד הבחינה

סיום ההרשמה*

28,29.3.2018

12.2.2018

5.7.2018

22.5.2018

3,4.9.2018

9.7.2018

7,9.12.2018

17.10.2018

 * עד תאריך זה חייב טופס ההרשמה להגיע אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

כמו-כן ניתן להיבחן במבחן אמיר"ם (אמי"ר ממוחשב). מידע אודות מועדי מבחן אמיר"ם ואופן ההרשמה מופיע באתר היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה .

בחינת ידע בעברית (יע"ל)

בהמשך לבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית מתקיימת גם בחינת ידע בעברית  (יע"ל).  ניתן להירשם באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה www.nite.org.il
תקפות בחינת "יע"ל" היא 10 שנים. האוניברסיטה תתחשב בציון התקף הגבוה מבין ציוניו של המועמד

להלן מועדי הבחינות:


מועד הבחינה

סיום ההרשמה*

28,29.3.2018

12.2.2018

5.7.2018

22.5.2018

3,4.9.2018

9.7.2018

7,9.12.2018

17.10.2018

כמו-כן ניתן להיבחן במבחן יעלנט (מבחן יע"ל ממוחשב). למידע נוסף לחץ כאן.

 

לוגו אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה
כתובת: שד' אבא חושי 199
הר הכרמל, חיפה

מיקוד: 3498838
טלפון: 04-8240111

איך להגיע לאוניברסיטה

אייקון קישור וויז

מפת הקמפוס
מפת האוניברסיטה

מפת האוניברסיטה להורדה (PDF)

אייקון פייסבוק 
אייקון טוויטר 
אייקון יו טיוב 
אייקון אינסטגרם 

 

 

 

תכני האתר מפורסמים בשפות עברית, אנגלית וערבית. במקרה של מחלוקת בין הגרסאות, הגרסה העברית תהיה הקובעת.

© 2017 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע באגף מחשוב ומערכות מידע ובסיוע
winweb
קידום אתרים:
שמול

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגר התמונות Thinkstockphotos

 

 

‏‏‎