panorama

תנאי קבלה לחוגים לבעלי תואר אקדמי לשנה"ל תשע"ט 

תנאי קבלה לחוגים לבעלי תואר אקדמי לשנה"ל תשע"ט 

שם החוגתנאי קבלהבחינה חוגיתראיון
אופקים (BA מצטיינים)עמידה בתנאי הקבלה הרגיליםX
אומנות-תולדותממוצע משוקלל 70 לפחות
אומנות-יצירהממוצע משוקלל 70 לפחותXX
אנגליתממוצע משוקלל 70 לפחותX
ארכיאולוגיהממוצע משוקלל 76 לפחות
ביולוגיהעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
גיאוגרפיה ולימודי סביבה ממוצע משוקלל 70 לפחות
היסטוריה כלליתממוצע משוקלל 70 לפחות
היסטוריה של עם ישראלממוצע משוקלל 70 לפחות
הפעות בתקשורתממוצע משוקלל 93 לפחותX
חינוך מיוחד ממוצע משוקלל 80 לפחותקורות חיים
יעוץ והתפתחות האדם ממוצע משוקלל 85 לפחותקורות חיים
כלכלה (כל המסלולים)עמידה בתנאי הקבלה הרגילים
לימודי אסיהממוצע משוקלל 80 לפחות
לימודי המזרח התיכון והאסלאםממוצע משוקלל 70 לפחות
לימודי ישראלממוצע משוקלל 70 לפחות
לימודים רב תחומייםממוצע משוקלל 70 לפחות
למידה הוראה והדרכהממוצע משוקלל 80 לפחות במקצוע דיסציפלינרי
לשון עבריתממוצע משוקלל 76 לפחות
מוסיקהזכאות לתוארX
מדעי המדינהממוצע משוקלל 75 לפחות
מדעי המחשבעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
מדעי הקוגניציהעמידה בתנאי הקבלה הרגיליםX
מדעי הרפואהעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
מחשבת ישראלממוצע משוקלל 70 לפחות
מנהיגות ומדיניות בחינוךממוצע משוקלל 80 לפחותקורות חיים
מערכות מידעעמידה בתנאי הקבלה הרגילים
מקראממוצע משוקלל 70 לפחות
משפטיםעמידה בתנאי הקבלה הרגילים/ ועדת קבלה חוגית למסיימי תואר שני בהצטיינות/ סכם 610 + ועדת קבלה חוגית למסיימי תואר ראשון בהצטיינות
מתמטיקהעמידה בתנאי קבלה הרגילים
סוציולוגיה ואנתרופולוגיהעמידה בתנאי קבלה הרגילים
סטטיסטיקהעמידה בתנאי קבלה הרגיליםX
סיעודממוצע משוקלל 85 לפחותX
ספרות עברית והשוואתיתממוצע משוקלל 76 לפחותX
עבודה סוציאליתממוצע משוקלל 80 לפחות
ערביתממוצע משוקלל 80 לפחותX
פיזיותרפיהעמידה בתנאי קבלה הרגיליםX
פילוסופיהממוצע משוקלל 80 לפחות
פסיכולוגיהעמידה בתנאי קבלה הרגילים
ריפוי בעיסוקממוצע משוקלל 85 לפחותX
שירותי אנושממוצע משוקלל 80 לפחותראיון לפי הצורך
תיאטרוןזכאות לתוארX
תקשורתממוצע של 15% העליונים במחזור או ציון גמר 80

.

 

לוגו אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה
כתובת: שד' אבא חושי 199
הר הכרמל, חיפה

מיקוד: 3498838
טלפון: 04-8240111

איך להגיע לאוניברסיטה

אייקון קישור וויז

מפת הקמפוס
מפת האוניברסיטה

מפת האוניברסיטה להורדה (PDF)

אייקון פייסבוק 
אייקון טוויטר 
אייקון יו טיוב 
אייקון אינסטגרם 

 

 

 

תכני האתר מפורסמים בשפות עברית, אנגלית וערבית. במקרה של מחלוקת בין הגרסאות, הגרסה העברית תהיה הקובעת.

Live chat
Live chat
© 2017 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע באגף מחשוב ומערכות מידע ובסיוע
winweb
קידום אתרים:
שמול

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגר התמונות gettyimages

 

 

‏‏‎