panorama

תנאי קבלה - תשע"ט סמסטר ב'

 

באתר זה יובאו תנאי הקבלה הכלליים לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה. פירוט מלא של תנאי קבלה חוגיים יופיע באתרי החוגים.

תנאי הקבלה המעודכנים לשנת הלימודים תשע"ט סמסטר ב'.

 תנאי קבלה כלליים

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך המרכיבים הבאים:

  • 1. תעודת בגרות ( או תעודה שוות ערך לה כגון תעודת מכינה).
  • 2. ציון בבחינה הפסיכומטרית
  • 3. ציון בשפה האנגלית
  • 4. ציון בבחינת ידע בעברית המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית.

בחוגים מסוימים קיימות דרישות קבלה נוספות כגון: בחינת כניסה חוגית, ראיונות, רמה מסוימת באנגלית כשפה זרה (ראה אתרי החוגים)

חתכי קבלה - תשע"ט*

שם החוגשקלול/סכםהערותאופן שקלול הציונים
אומנות - יצירה520ראיון אישי1:2
אומנות - תולדות 500עבור תכנית פסיכודאלי: רמת אנגלית - מתקדמים א'1:2
ארכיאולוגיה500עבור מורי דרך- כפי שמפורט באתר 1:2
''אופקים'' - ב''א מצטיינים720אנגלית פטור, ראיוו אישי, ציון יע''ל 1201:3
ביולוגיה- אורניםפסיכומטרי 580ראיון אישי, 8 יחידות ראליות בבגרות 1:3 מ
הוראת מתמטיקה - מדעי הרוח דו חוגי אורניםפסיכומטרי 500מתמטיקה בבגרות: ציון 65 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 70 ב-4 יח''ל+ ראיון אישי1:3 מ
הוראת מתמטיקה - מדעי מחשב חד חוגי אורניםפסיכומטרי 550מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל+ ראיון אישי1:3 מ
הוראת מתמטיקה - פיזיקה חד חוגי אורניםפסיכומטרי 500מתמטיקה בבגרות: ציון 65 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 70 ב-4 יח''ל+ ראיון אישי1:3 מ
הוראת פיזיקה - מדעי מחשב חד חוגי אורניםפסיכומטרי 550מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל+ ראיון אישי. ציון עובר בפיזיקה או חשמל אלקטרוניקה1:3 מ
ביולוגיה דו-חוגי680ציון משוקלל 700 למסלול המשולב עם מדעי המחשב. מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל1:3 מ
גיאוגרפיה ולימודי סביבה540גיל 30 ומעלה:בגרות מלאה בציון 75 + ראיון. תוכניות מיוחדות כפי שמפורט באתר החוג1:3
גיאוגרפיה ולימודי סביבה - לימודי ערב 500גיל 30 ומעלה:בגרות מלאה בציון 75 + ראיון. תוכניות מיוחדות כפי שמפורט באתר החוג1:3
היסטוריה כללית 5301:2
היסטוריה של מזרח התיכון5201:2
היסטוריה של עם ישראל5001:2
הפרעות בתקשורת 715רמת מתקדמים א' באנגלית + ראיון חוגי+ ציון יע''ל 1201:3
חינוך מיוחד 6201:3
יעוץ והתפתחות האדם620ראיון חוגי/קורות חיים1:3
כלכלה דו חוגי 660מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל1:3 מ
כלכלה ומנהל עסקים 660מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל1:3 מ
כלכלה חשבונאות680מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל1:3 מ
לימודי ארץ ישראל דו חוגי500עבור מורי דרך- כפי שמפורט באתר1:2
לימודי ארץ ישראל חד חוגי5651:2
לימודי אסיה 560ראיון לתכנית עסקים באסיה1:2
לימודים רב תחומיים (כולל לימודי ערב)5001:2
למידה הוראה והדרכה 580ראיון חוגי לפי הצורך1:3
לשון עברית 530ציון יע''ל 125 (101- פתוח, 110- סגור. משוקלל 125)1:2
מדעי הקוגניציה680יע''ל 120 (יע''ל 110-119 קבלה על תנאי), מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל1:3 מ
מדעי הקוגניציה משולב עם מדעי המחשב700מתמטיקה בבגרות: ציון 75 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 90 ב-4 יח''ל. פסיכומטרי גולמי 715. יע''ל 120 (יע''ל 110-119 קבלה על תנאי).1:3 מ
מדעי המדינה5601:3
מדעי המדינה - לימודי ערב5101:3
מדעי הרפואה 6809 יח''ל ראליות בבגרות + ראיון חוגי1:3 מ
מחשבת ישראל5001:2
מוסיקה520ראיון אישי1:2
מנהיגות ומדינות בחינוך 5801:3
משפטים660רמת אנגלית מתקדמים א', יע''ל 120 (יע''ל 115-119 קבלה על תנאי)3:7
מקרא5001:2
מדעי המחשב 690מתמטיקה בבגרות: ציון 75 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 90 ב-4 יח''ל. ציון משוקלל 700 למסלול המשולב עם ביולוגיה1:3 מ
מערכות מידע650מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל או 90 ומעלה בממ''י1:3 מ
מתמטיקה640מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 75 ב-4 יח''ל או 100 בממ''י1:3 מ
סוציולוגיה 5401:3
סוציולוגיה - לימודי ערב5001:3
סיעוד600ציון פסיכומטרי 570 (550-569 המתנה לוועדה חוגית) + 8 יחידות ראליות בבגרות, בחינה חוגית, יע''ל 120 (יע''ל 110-119 קבלה על תנאי)1:3
סיעוד תוכנית השלמה לאחים מוסמכיםפסיכומטרי 520תעודת אח מוסמך, יע''ל 120 (יע''ל 110-119 קבלה על תנאי). יש לפנות לחוג לפני הרשמה.
סיעוד הסבת אקדמאיםזכאות לתואר ראשון בציון 86, בחינה חוגית, בעלי תואר מחו''ל חייבים ביע''ל 120 (יע''ל 110-119 קבלה על תנאי)
סטטיסטיקה610מתמטיקה בבגרות: ציון 75 לפחות ב-4 יח''ל או ב-5 יח''ל או 90 ומעלה בממ''י1:3 מ
ספרות עברית השוואתית500יע''ל 125 (החלק הפתוח 115 לפחות)1:2
עבודה סוציאלית 615ראיון חוגי (עבור תוכנית משולבת עם משפטים),יע''ל 120, רמת אנגלית בסיסי1:3
עבודה סוציאלית - בני ברק520ראיון חוגי ,יע''ל 120 (יע''ל 115-119 קבלה על תנאי )1:3
פיזיותרפיה670יע''ל 120, רמת אנגלית מתקדמים א', 4 יח''ל במתמטיקה1:3
פילוסופיה560ראיון עבור מסלול חד חוגי. תכנית פסיפס - משוקלל 680 (1:3)+ראיון חוגי לתכנית1:2/1:3
פסיכולוגיה650תכנית פסיפס - משוקלל 680 (1:3)+ראיון חוגי לתכנית1:3
ריפוי בעיסוק690יע''ל 120, רמת אנגלית מתקדמים א', ראיון חוגי1:3
ריפוי בעיסוק - בני ברק680יע''ל 120, רמת אנגלית מתקדמים א', ראיון חוגי1:3
שפה וספרות אנגלית 600בחינה חוגית, רמת מתקדמים א'+ אנג.בבגרות 5 יח''ל או רמת מתקדמים ב'+ אנג. בבגרות 4 יח''ל1:2
שפה וספרות ערבית600בחינה חוגית1:2
שרותי אנוש5651:3
שרותי אנוש - מבח''ר5001:3
תאטרון500ראיון אישי1:2
תכנית אשכול5001:2
תקשורת590בחינת כניסה לפי החלטת החוג. מועמדים בעלי בגרות בממוצע 90 אשר למדו 3 קורסים אקדמים וסיימו בממוצע 80 יכולים להתקבל ללא פסיכומטרי1:3

 

 * לעיון בתנאי קבלה למצטייני המכינה האוניברסיטאית לחץ כאן

      

 

לוגו אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה
כתובת: שד' אבא חושי 199
הר הכרמל, חיפה

מיקוד: 3498838
טלפון: 04-8240111

איך להגיע לאוניברסיטה

אייקון קישור וויז

מפת הקמפוס
מפת האוניברסיטה

מפת האוניברסיטה להורדה (PDF)

אייקון פייסבוק 
אייקון טוויטר 
אייקון יו טיוב 
אייקון אינסטגרם 

 

 

 

תכני האתר מפורסמים בשפות עברית, אנגלית וערבית. במקרה של מחלוקת בין הגרסאות, הגרסה העברית תהיה הקובעת.

Live chat
Live chat
© 2017 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע באגף מחשוב ומערכות מידע ובסיוע
winweb
קידום אתרים:
שמול

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגר התמונות gettyimages

 

 

‏‏‎