תנאי קבלה - תשע"ט סמסטר ב'

 

באתר זה יובאו תנאי הקבלה הכלליים לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה. פירוט מלא של תנאי קבלה חוגיים יופיע באתרי החוגים.

תנאי הקבלה המעודכנים לשנת הלימודים תשע"ט סמסטר ב'.

 תנאי קבלה כלליים

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך המרכיבים הבאים:

  • 1. תעודת בגרות ( או תעודה שוות ערך לה כגון תעודת מכינה).
  • 2. ציון בבחינה הפסיכומטרית
  • 3. ציון בשפה האנגלית
  • 4. ציון בבחינת ידע בעברית המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית.

בחוגים מסוימים קיימות דרישות קבלה נוספות כגון: בחינת כניסה חוגית, ראיונות, רמה מסוימת באנגלית כשפה זרה (ראה אתרי החוגים)

חתכי קבלה - תשע"ט*

שם החוגשקלול/סכםהערותאופן שקלול הציונים
אומנות - יצירה520ראיון אישי1:2
אומנות - תולדות 5001:2
''פסיכודאלי'' 500מסלול המשלב לימודים רב תחומיים ותולדות האומנות: רמת אנגלית - מתקדמים א'1:2
ארכיאולוגיה500מורי דרך- כפי שמפורט באתר 1:2
''אופקים'' - ב''א מצטיינים720רמת אנגלית פטור, ראיון אישי, ציון יע''ל 1201:3
ביולוגיה- אורניםפסיכומטרי 580ראיון אישי, 8 יחידות ריאליות בבגרות 1:3 מ
הוראת מתמטיקה - מדעי הרוח דו חוגי אורניםפסיכומטרי 500ראיון אישי, מתמטיקה בבגרות: ציון 65 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 70 ב-4 יח''ל1:3 מ
הוראת מתמטיקה - מדעי מחשב חד חוגי אורניםפסיכומטרי 550ראיון אישי, מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל1:3 מ
הוראת מתמטיקה - פיזיקה חד חוגי אורניםפסיכומטרי 500ראיון אישי, מתמטיקה בבגרות: ציון 65 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 70 ב-4 יח''ל1:3 מ
הוראת פיזיקה - מדעי מחשב חד חוגי אורניםפסיכומטרי 550ראיון אישי, מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל. ציון עובר בפיזיקה או חשמל אלקטרוניקה1:3 מ
ביולוגיה דו-חוגי680ציון משוקלל 700 למסלול המשולב עם מדעי המחשב. מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל1:3 מ
גיאוגרפיה ולימודי סביבה540גיל 30 ומעלה:ממוצע בגרות 75 + ראיון. תוכניות מיוחדות כפי שמפורט באתר החוג1:3
גיאוגרפיה ולימודי סביבה - לימודי ערב 500גיל 30 ומעלה:ממוצע בגרות 75 + ראיון. תוכניות מיוחדות כפי שמפורט באתר החוג1:3
היסטוריה כללית 530רמת אנגלית מתקדמים א'1:2
היסטוריה של עם ישראל5001:2
הפרעות בתקשורת 715רמת מתקדמים א' באנגלית + ראיון חוגי+ ציון יע''ל 1201:3
חינוך מיוחד 6201:3
יעוץ והתפתחות האדם620ראיון חוגי/קורות חיים1:3
כלכלה דו חוגי 660מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל1:3 מ
כלכלה ומנהל עסקים 660מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל1:3 מ
כלכלה חשבונאות680מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל1:3 מ
לימודי אסיה 560ראיון לתכנית עסקים באסיה1:2
לימודי המזרח התיכון והאיסלם 540 יע''ל 120(105-119 קבלה על תנאי)1:2
לימודי ישראל דו חוגי500תוכניות מיוחדות כפי שמפורט באתר החוג1:2
לימודי ישראל חד חוגי565תוכניות מיוחדות כפי שמפורט באתר החוג1:2
לימודים רב תחומיים (כולל לימודי ערב)500עבור התכניות פסיכודאלי ופסיכותיאטרלי רמת האנגלית הנדרשת היא מתקדמים א'1:2
למידה הוראה והדרכה 580ראיון חוגי לפי הצורך1:3
לשון עברית 530ציון יע''ל 125(101- פתוח, 110- סגור. משוקלל 125)1:2
מדעי הקוגניציה דו חוגי700יע''ל 120 (יע''ל 110-119 קבלה על תנאי),פסיכומטרי גולמי 715,מתמטיקה בבגרות: ציון 75 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 90 ב-4 יח''ל1:3 מ
מדעי הקוגניציה משולב עם מערכות מידע, פסיכולוגיה, פילוסופיה, לשון עברית680יע''ל 120 (יע''ל 110-119 קבלה על תנאי), מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל1:3 מ
מדעי הקוגניציה משולב עם מדעי המחשב700יע''ל 120 (יע''ל 110-119 קבלה על תנאי),פסיכומטרי גולמי 715,מתמטיקה בבגרות: ציון 75 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 90 ב-4 יח''ל1:3 מ
מדעי המדינה570גיל 30 ומעלה: בגרות בממוצע 75 + ראיון/בחינת כניסה. אפשרות להתקבל על סמך בחינת כניסה עבור מועמדים בטווח המתנה 1:3
מדעי המדינה - לימודי ערב520גיל 30 ומעלה: בגרות בממוצע 75 + ראיון/בחינת כניסה. אפשרות להתקבל על סמך בחינת כניסה עבור מועמדים בטווח המתנה1:3
מדעי המחשב 700מתמטיקה בבגרות: ציון 75 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 90 ב-4 יח''ל1:3 מ
מדעי המחשב-מדעי הנתונים700 יע''ל 120, מתמטיקה בגרות 5 יח''ל 80 או 4 יח''ל 901:3 מ
מדעי הרפואה 6809 יח''ל ראליות בבגרות + ראיון חוגי1:3 מ
מחשבת ישראל5001:2
מוסיקה520ראיון/ בחינה1:2
משפטים680רמת אנגלית מתקדמים א', יע''ל 120 (יע''ל 115-119 קבלה על תנאי)3:7
מקרא5001:2
מערכות מידע670יע''ל 120, מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 80 ב-4 יח''ל1:3 מ
מערכות מידע - מדעי הנתונים690 בגרות מתמטיקה: 90 ב-4 יח''ל או 80 ב5 יח''ל, יע''ל 1201:3 מ
מתמטיקה640מתמטיקה בבגרות: ציון 70 לפחות ב-5 יח''ל או ציון 75 ב-4 יח''ל1:3 מ
סוציולוגיה 5401:3
סוציולוגיה - לימודי ערב5001:3
סיעוד600ציון פסיכומטרי גולמי 570(550-569 המתנה לוועדה חוגית) + 8 יחידות ראליות בבגרות, בחינה חוגית, יע''ל 120 (יע''ל 110-119 קבלה על תנאי)1:3
סיעוד תוכנית השלמה לאחים מוסמכים פסיכומטרי 520תעודת אח מוסמך, יע''ל 120 (יע''ל 110-119 קבלה על תנאי). יש לפנות לחוג לפני הרשמה
סיעוד הסבת אקדמאיםזכאות לתואר ראשון בציון 85, בחינה חוגית, בעלי תואר מחו''ל או ממוסד ששפת ההוראה הראשית לא היתה עברית חייבים ביע''ל 120 (יע''ל 110-119 קבלה על תנאי) ורמת אנגלית פטור
סטטיסטיקה625מתמטיקה בבגרות: ציון 75 לפחות ב-4 יח''ל או ב-5 יח''ל1:3 מ
סטטיסטיקה- מדעי הנתונים 650בגרות מתמטיקה: 90 ב-4 יח''ל או 80 ב5 יח''ל, יע''ל 120 1:3 מ
ספרות עברית השוואתית500יע''ל 1201:2
עבודה סוציאלית 615יע''ל 120, רמת אנגלית בסיסי, גיל 42 פטור מפסיכומטרי+ראיון.עבור תוכנית משולבת עם משפטים נדרש ראיון,1:3
עבודה סוציאלית - בני ברק520ראיון חוגי ,יע''ל 120 (יע''ל 115-119 קבלה על תנאי )1:3
פיזיותרפיה670יע''ל 120, רמת אנגלית מתקדמים א', 4 יח''ל במתמטיקה1:3
פילוסופיה560ראיון עבור מסלול חד חוגי1:2
פסיכולוגיה6501:3
''פסיפס - פילוסופיה משולב עם פסיכולוגיה680ראיון חוגי1:3
ריפוי בעיסוק670יע''ל 120, רמת אנגלית מתקדמים א', ראיון חוגי1:3
ריפוי בעיסוק - בני ברק670יע''ל 120, רמת אנגלית מתקדמים א', ראיון חוגי1:3
שפה וספרות אנגלית 600בחינה חוגית, רמת מתקדמים א'+ אנג.בבגרות 5 יח''ל או רמת מתקדמים ב'+ אנג. בבגרות 4 יח''ל1:2
שפה וספרות ערבית600בחינה חוגית1:2
שרותי אנוש5651:3
שרותי אנוש - מבח''ר5001:3
תאטרון500ראיון אישי 1:2
''פסיכותיאטרלי'' 500מסלול המשלב לימודים רב תחומיים ותיאטרון: רמת אנגלית - מתקדמים א' + ראיון חוגי 1:2
תכנית אשכול5001:2
תקשורת600בחינת כניסה לפי החלטת החוג. מועמדים בעלי בגרות בממוצע 90 אשר למדו 3 קורסים אקדמים וסיימו בממוצע 80 יכולים להתקבל ללא פסיכומטרי1:3

 

 * לעיון בתנאי קבלה למצטייני המכינה האוניברסיטאית לחץ כאן

      

 

לוגו אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה
כתובת: שד' אבא חושי 199
הר הכרמל, חיפה

מיקוד: 3498838
טלפון: 04-8240111

איך להגיע לאוניברסיטה

אייקון קישור וויז

מפת הקמפוס
מפת האוניברסיטה

מפת האוניברסיטה להורדה (PDF)

אייקון פייסבוק 
אייקון טוויטר 
אייקון יו טיוב 
אייקון אינסטגרם 

 

 

 

תכני האתר מפורסמים בשפות עברית, אנגלית וערבית. במקרה של מחלוקת בין הגרסאות, הגרסה העברית תהיה הקובעת.

Live chat
Live chat
© 2017 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע באגף מחשוב ומערכות מידע ובסיוע
winweb
קידום אתרים:
שמול

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגר התמונות gettyimages

 

 

‏‏‎