מסלול קבלה חדש לפקולטה למשפטים

קבלה לתואר ראשון על סמך קורסי קדם

החל משנת הלימודים התשע"ט ניתן יהיה להתקבל ללימודי משפטים על סמך לימודים של קורסי קדם. מועמדים העונים על הקריטריונים הבאים, יכולים להציג מועמדתם למסלול קבלה זה: 

    1. מועמדים עם ציון פסיכומטרי של מעל 660 ועם זכאות לבגרות, אך ללא התחשבות בציוני תעודת הבגרות.
    2. מועמדים עם ממוצע ציוני בגרות מעל 100 (כולל בונוסים), מבלי צורך בציון במבחן פסיכומטרי.  
    3. מועמדים עם ציון סכם של מעל 600.  

*מועמדים ששפת אימם אינה עברית צריכים בנוסף לקבל ציון מבחן יעל של 120 לפחות.

מועמדים העומדים בתנאים אלה יבחנו במבחן התאמה של הפקולטה למשפטים. מתוך כל המועמדים המתאימים הפקולטה תבחר כ-20 מועמדים, על פי שקלול של התנאים לעיל עם מבחן ההתאמה.

המועמדים שיתקבלו למסלול יילמדו במהלך סמסטר א' הקרוב (להלן: "סמסטר הקדם") לפחות את שלושת הקורסים הבאים: מקורות ומיומנויות המשפט, משפט פלילי ומשפט ציבורי (להלן: "קורסי הקדם"). המועמדים יהיו רשאים לקחת קורסי חובה נוספים המיועדים לסמסטר א' בשנה א' (בנוסף לקורסי הקדם), אך לא יהיו חייבים לעשות כן. אם הממוצע המשוקלל שיקבלו המועמדים בקורס  במשפט פלילי (משקל 6 נק'), בציון אמצע שנה במשפט ציבורי (משקל 4 נק') ובציון ההשתתפות בקורס מקורות (משקל 2 נק') יהיה 85 ומעלה, יוכלו המועמדים להירשם כסטודנטים מן המניין בפקולטה למשפטים, ולהמשיך בלימודיהם בסמסטר ב' והלאה. אם, לעומת זאת, הממוצע המשוקלל שיקבלו המועמדים בקורסי הקדם יהיה נמוך מ-85 לא יוכלו להירשם לפקולטה, ולא יוכלו להמשיך בלימודי המשפטים באוניברסיטה.  

המועמדים שיתקבלו ללימודים לאחר השגת הממוצע הנדרש לא ידרשו ללמוד שנית את הקורסים אותם למדו במהלך סמסטר הקדם, וציוניהם בקורסים האלו ייקלטו לממוצע הציונים בתואר. מועמדים שלא לקחו את כל קורסי החובה של סמסטר א' במהלך סמסטר הקדם, ישלימו את אותם קורסים שלא לקחו בהמשך לימודיהם. כך, אם ישלימו את כל חובותיהם לתואר, הם יוכלו לסיים את לימודיהם בתום שלוש שנים מסיום סמסטר הקדם, יחד עם תלמידים שהתקבלו במסלול הרגיל באותה העת.

יודגש – במהלך סמסטר הקדם המועמדים שיתקבלו למסלול לא יהיו רשומים ללימודי תואר במשפטים. הם יהיו רשומים לקורסים שאותם בחרו ללמוד (בין אם מדובר בקורסי קדם, ובין אם בקורסי חובה אחרים) כקורסים בודדים. עם זאת, המועמדים שיתקבלו למסלול יהיו מחויבים בכל החובות האקדמיות של הקורסים אליהם נרשמו. 

 

לוגו אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה
כתובת: שד' אבא חושי 199
הר הכרמל, חיפה

מיקוד: 3498838
טלפון: 04-8240111

איך להגיע לאוניברסיטה

אייקון קישור וויז

מפת הקמפוס
מפת האוניברסיטה

מפת האוניברסיטה להורדה (PDF)

אייקון פייסבוק 
אייקון טוויטר 
אייקון יו טיוב 
אייקון אינסטגרם 

 

 

 

תכני האתר מפורסמים בשפות עברית, אנגלית וערבית. במקרה של מחלוקת בין הגרסאות, הגרסה העברית תהיה הקובעת.

© 2017 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע באגף מחשוב ומערכות מידע ובסיוע
winweb
קידום אתרים:
שמול

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגר התמונות Thinkstockphotos

 

 

‏‏‎