תפקידים וסמכויות עובדי הביטחון

"עובד ביטחון "

עובדי מחלקת ביטחון , כונן בכיר, סיירי ביטחון וכן כל עובד אוניברסיטה או מי שמועסק ע"י חברת שמירה חיצונית והוסמך בכתב ע"י ראש מחלקת ביטחון או בא כוחו לשמש כעובד בטחון .

סמכויות עובדי הביטחון

    •    בדיקת זהותו של כל אדם בין בכניסות לשטח האוניברסיטה ובין בתחומי שטחה. מניעת כניסה של כל אדם המסרב להזדהות לשטח האוניברסיטה ו/או לכל בנין,חדר ומתקן אחר שבתחומה ו/או הוצאת אדם כאמור משטח האוניברסיטה.
    •    עיכוב חשוד עד לבוא המשטרה.
    •    עריכת בדיקות וחיפושים בחפציו של כל אדם ובכלים שברשותו,הן בכניסות לשטח  והן בתחומי שטח זה, לרבות בכניסות לבניינים, חדרים  ומתקנים אחרים, כולל יציאות.
    •    מניעת כניסת כל אדם המסרב לאפשר חיפוש  בחפציו ו/או ברכבו לשטח האוניברסיטה ו/או לאחד המקומות הנזכרים בסעיף 3 לעיל.
    •    מניעת הוצאת רכוש האוניברסיטה משטח האוניברסיטה ע"י מי שאין בידו אישור לעשות כן, כולל חיפוש ברכב יוצא או בתיקים.
    •    סגירת שטחים  משטחי האוניברסיטה בפני כלי רכב ו/או בני אדם לצרכי ביצוע טכסים ו/או לצרכי פעולות מנע, חילוץ והצלה, לפי הוראת ממ"ח הביטחון/ממ"ח הבטיחות.
    •    הפסקת פעילות פוליטית, ציבורית ואחרת שלא קיבלה אישור מהנהלת  האוניברסיטה או המתקיימת  לא בהתאם לאישור שנתקבל מהנהלת האוניברסיטה.
    •    מניעת כניסת רכב לשטח האוניברסיטה ללא אישור המתיר - על פי הוראות האוניברסיטה ונהליה -כניסתו לשטח זה.
    •    מניעת כניסה ו/או חניית רכב במקום בו אין הוא רשאי לחנות.
    •    לפעול ע"פ נוהל "סינדול רכב" לכל אותן מכוניות החונות במקומות אסורים לחניה.
    •    הוצאת רוכלים ואנשים אחרים - שפעולתם בשטח האוניברסיטה לא הותרה מפורשות ע"י  הנהלת האוניברסיטה,על ציודם,משטח זה.
    •    הגשת תלונות-כגון עבירות משמעת  ועבירות אחרות כפי שמפורט בתקנון המשמעת.


שימוש סביר בכח

עובד ביטחון רשאי להשתמש לצורך מילוי תפקידיו בכח סביר - לאחר שנכשלו כל הדרכים והאפשרויות האחרות וזאת אך ורק לצרכים כמפורט להלן :


    •    תפיסת חשוד ועיכובו עד לבוא המשטרה.
    •    מניעת חבלה
    •    הפסקת הפרעת סדר
    •    מניעת כניסה לשטח האוניברסיטה ממי שמבקש להיכנס לשטח זה כשמותר למנוע כניסתו ע"פ הוראות נוהל זה
    •    הוצאת רוכלים בלתי מורשים
    •    הגנה עצמית
    •    הוצאת מי שמסרב להזדהות משטח האוניברסיטה


זימון לבירורים

ראש אגף הביטחון והבטיחות או הממונה על הביטחון יהיו רשאים לפי שיקול דעתם ולאחר העברת הודעה לדיקנאט להזמין לבירור סטודנטים שנטלו חלק בפעילות ציבורית או אחרת שלא אושרה ומהווה לכאורה עבירת משמעת עפ"י תקנון המשמעת.

 

לוגו אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה
כתובת: שד' אבא חושי 199
הר הכרמל, חיפה

מיקוד: 3498838
טלפון: 04-8240111

איך להגיע לאוניברסיטה

אייקון קישור וויז

מפת הקמפוס
מפת האוניברסיטה

מפת האוניברסיטה להורדה (PDF)

אייקון פייסבוק 
אייקון טוויטר 
אייקון יו טיוב 
אייקון אינסטגרם 

 

 

 

תכני האתר מפורסמים בשפות עברית, אנגלית וערבית. במקרה של מחלוקת בין הגרסאות, הגרסה העברית תהיה הקובעת.

Live chat
Live chat
© 2017 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע באגף מחשוב ומערכות מידע ובסיוע
winweb
קידום אתרים:
שמול

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגר התמונות gettyimages

 

 

‏‏‎