students banner2

סטודנטים

פורטל הסטודנטים

  • הזמנת אישורים
  • רישום סמסטריאלי לקורסים
  • צפיה במערכת שעות
  • לוח בחינות ותדפיסים נוספים

ביטולי שיעורים

שיעורים מבוטלים לתאריך 20.04.2018
  • NO ITEMS
    כל השיעורים מתקיימים כסדרם

שער למידה מתוקשבת

  • גישה למערכות הקורסים המתוקשבים:
  • (Moodle)

תכני האתר מפורסמים בשפות עברית, אנגלית וערבית. במקרה של מחלוקת בין הגרסאות, הגרסה העברית תהיה הקובעת.

© 2017 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע באגף מחשוב ומערכות מידע ובסיוע
winweb
קידום אתרים:
שמול

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגר התמונות Thinkstockphotos