ששס

שעות שבועיות סמסטריאליות שצוברים בקורסים לאורך התואר השני כדי להיות זכאים לתואר. אפשר להשוות את מושג זה לנקודות זכות בתואר ראשון.