רמת סיווג עברית

הלימודים באוניברסיטה מחייבים ידיעת השפה העברית ומועמדים אשר שפת ההוראה בבית ספרם לא היתה עברית מחויבים, בבחינת ידע בעברית (יעלנ.ט). על מנת להגיע לרמת פטור בעברית יש לקבל ציון של 120 לפחות. בחוגים מסוימים, ניתן להתקבל על תנאי עם ציון נמוך יותר. פטורים מחובה זו – מועמדים אשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית שעל פיו התקבלו ללימודים או בעלי דיפלומה של הנדסאי שעמדו בבחינת רישוי ממשלתית בשפה העברית ולימודיהם בבית הספר להנדסאים היו בעברית. למידע נוסף