רמת סיווג אנגלית

רמת האנגלית נקבעת על סמך הציון בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או על סמך בחינת מיון באנגלית אמירנ.ט (האוניברסיטה מתחשבת בציון הגבוה ביותר מבין כל הציונים שבידך). האוניברסיטה תמשיך לקבל ציונים מהעבר של בחינות אמי"ר/אמיר"ם שכבר לא מתקיימות. למידע נוסף