ציון משוקלל

ממוצע משוקלל הוא ממוצע בין מספרים עם משקל שונה.
לכל מספר יש את המשקל שלו וכך הוא ישפיע על הממוצע המשוקלל.