סכם

שקלול של ממוצע הבגרות (כולל בונוסים) עם ציון בחינת הפסיכומטרי לחישוב הציון המשוקלל.