נ.ז.

נקודות זכות. כמעט כל קורס שנלמד מזכה את הסטודנטים בנקודות זכות, מספר הנקודות מייצג את היקף הקורס, סך-כל הנקודות מהווה מדד כמותי להתקדמות של הסטודנטים לקראת השלמת הלימודים לתואר אקדמי.