טרום בסיסי

מועמדים שיתקבלו ברמה זו מחויבים להגיע לרמת בסיסי עד לסוף שנה א'. למידע נוסף