טווח המתנה

טווח ציונים משוקלל בו קבלתך לאוניברסיטה ניתנת לשיקול הדעת של החוג אליו נרשמת. במידת הצורך תיערך ועדת חריגים בה ישקלו את המועמדות שלך.