חד-חוגי

מתכונת לימודים המאפשרת לך לחקור ולהעמיק בתוכנית אחת בלבד. בהרבה מהתוכניות יש אפשרות להרחיב את האופקים בעזרת קורסי העשרה שלא בתחום הנלמד.