דו-חוגי

מתכונת לימודים המאפשרת לך לחקור ולהעמיק בשתי תוכניות לימוד/שני חוגים שונים. על מנת להשלים תואר יש ללמוד בשתי תוכניות לימוד ולעמוד בתנאי הקבלה של כל אחת מהן בנפרד.