פסיכומטרי

בחינת הכניסה הפסיכומטרית לאוניברסיטאות היא כלי לחיזוי סיכויי ההצלחה בלימודים במוסדות להשכלה גבוהה. הבחינה משמשת למיון המועמדים המבקשים להתקבל לצד בחינת הבגרות וכלי הערכה אחרים