אמירנט

.מבחן של המרכז הארצי לבחינות והערכה שמטרתו לקבוע את רמתך באנגלית והוא מיועד למועמדים שלא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית ו/או רוצים לשפר את רמת האנגלית שלהם לאחר הבחינה