מסלול אופק

מסלול מיוחד בו הקבלה מתאפשרת בדרך-כלל ללא צורך בציון בבחינה הפסיכומטרית ולפי דרישות שנקבעו בחוג. במסלול זה נדרש מהסטודנטים לעבור מספר קורסים במהלך הסמסטר הראשון בשנת הלימודים הראשונה, ובסף ציונים מסוים אשר נקבע ע"י החוג. הצלחה בסמסטר זה תאפשר קבלה ללימודי תואר בסמסטר העוקב, עם כל נקודות הזכות שנצברו.