החוג לריפוי בעיסוק

חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי החוג לריפוי בעיסוקמשך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: מועד ההרשמה משתנה מעת לעת ועל כן רצוי ליצור קשר עם החוג טרם ההרשמה | אתר…

להמשך קריאה החוג לריפוי בעיסוק

החוג לפילוסופיה

חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי החוג לפילוסופיהמשך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: מועד ההרשמה משתנה מעת לעת ועל כן רצוי ליצור קשר עם החוג טרם ההרשמה | אתר החוג…

להמשך קריאה החוג לפילוסופיה

החוג לסטטיסטיקה

חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי החוג לסטטיסטיקהמשך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: מועד ההרשמה משתנה מעת לעת ועל כן רצוי ליצור קשר עם החוג טרם ההרשמה | אתר החוג…

להמשך קריאה החוג לסטטיסטיקה

חוג סגול לנוירוביולוגיה

חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי חוג סגול לנוירוביולוגיהמשך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: מועד ההרשמה משתנה מעת לעת ועל כן רצוי ליצור קשר עם החוג טרם ההרשמה | אתר…

להמשך קריאה חוג סגול לנוירוביולוגיה

החוג למקרא

חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי החוג למקראמשך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: מועד ההרשמה משתנה מעת לעת ועל כן רצוי ליצור קשר עם החוג טרם ההרשמה | אתר החוג…

להמשך קריאה החוג למקרא

החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי החוג למנהיגות ומדיניות בחינוךמשך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: מועד ההרשמה משתנה מעת לעת ועל כן רצוי ליצור קשר עם החוג טרם ההרשמה |…

להמשך קריאה החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

החוג ללשון העברית

חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי החוג ללשון העבריתמשך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: מועד ההרשמה משתנה מעת לעת ועל כן רצוי ליצור קשר עם החוג טרם ההרשמה | אתר…

להמשך קריאה החוג ללשון העברית

החוג ללימודי ישראל

חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי החוג ללימודי ישראלמשך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: מועד ההרשמה משתנה מעת לעת ועל כן רצוי ליצור קשר עם החוג טרם ההרשמה | אתר…

להמשך קריאה החוג ללימודי ישראל

החוג לייעוץ והתפתחות האדם

חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי החוג לייעוץ והתפתחות האדםמשך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: מועד ההרשמה משתנה מעת לעת ועל כן רצוי ליצור קשר עם החוג טרם ההרשמה |…

להמשך קריאה החוג לייעוץ והתפתחות האדם

החוג להפרעות בתקשורת

חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי החוג להפרעות בתקשורתמשך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: מועד ההרשמה משתנה מעת לעת ועל כן רצוי ליצור קשר עם החוג טרם ההרשמה | אתר…

להמשך קריאה החוג להפרעות בתקשורת