לימודי תואר ראשון בסוציולוגיה ושירותי אנוש עם התמחות בהתנהגות ארגונית

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: דו-חוגי | נלמד בקמפוס הכרמל | שם התואר: .B.A בסוציולוגיה ושירותי אנוש עם ספח התמחות בהתנהגות ארגונית | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה | אתר החוג לסוציולוגיה | אתר החוג לשירותי אנוש

להתיר את הסבך בין התנהגות אנושית, תרבות ארגונית וחקר החברה – במסלול התנהגות ארגונית

האם כולנו "כלואים" במבנים חברתיים שמוכתבים מראש? כיצד לימודי התנהגות ארגונית מסייעים לייעל את הדינמיקה בצוות? ועד כמה לתיאוריות סוציולוגיות יש השפעה על התרבות הארגונית, סגנונות הניהול ושביעות הרצון אצל העובדים?

המסלול להתנהגות ארגונית בחוגים לסוציולוגיה ולשירותי אנוש נבע מצרכי השטח ללימודים שכוללים את ניהול המשאב האנושי ותכנון הפיתוח הארגוני.

המסלול מציע ידע תאורטי וניסיון יישומי בתחומי הסוציולוגיה הארגונית ושירותי אנוש, עם מחקר מעמיק על מבנים ותהליכים ארגוניים ויחסי הגומלין בין הארגון ובין הפועלים בו. ייבחן הקשר בין הארגון לסביבה, והיכולת שלו לשרוד לאורך שנים ובתנאים שונים.

מה יש כאן בשבילך?

מחכים לך כאן סוגיות מרתקות בניהול המשאב האנושי בארגוני שירות, שוק העבודה, מבוא למנהיגות ושינוי ארגוני. תוכנית הלימודים מציעה התמחות בהתנהגות ארגונית, עם שילוב של היבטים יישומים ומעשיים שיאפשרו לבוגרים שלנו להשתלב בשוק העבודה, כמתמחים בארגוני שירות ובמחלקות להדרכה ופיתוח ארגוני.

ללמוד בראש שקט! מלגות ייחודיות באוניברסיטת חיפה 

אוניברסיטת חיפה מציעה מגוון מלגות המפורטות כאן >>

אנחנו רוצים להפנות את תשומת ליבך לשתי מלגות ייחודיות לאוניברסיטת חיפה:
מלגת אהבת עולם המעניקה 2,000$ לכל שנת לימודים
מלגת ג'ויס לנשים גם היא בסך 2,000$ לשנה

יש לך פסיכומטרי גבוה? עוד יותר כדאי לך ללמוד אצלנו
אם ציון הפסיכומטרי הכללי שלך הינו 730 ומעלה, יש לנו בשבילך מלגה בשיעור 100% משכר הלימוד לשנה הראשונה.
פסיכומטרי 600+
אם ציון הפסיכומטרי הכללי שלך בין 620 לבין 729, יש לך אפשרות לזכות במלגה בשיעור 50% משכר הלימוד לשנה הראשונה.
אם ציון הפסיכומטרי הכללי שלך בין 600 לבין 619, יש לך אפשרות לזכות במלגה בשיעור 35% משכר הלימוד לשנה הראשונה.
כללי הזכאות למלגות מפורטים כאן >>

בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה, עליכם לעמוד בתנאי הקבלה של שני החוגים ובהתאם לדרישה הגבוהה ביותר:

סוציולוגיה:

קבלה לפי ציון סכם:
ציון סכם: 540 ומעלה (טווח המתנה – 520-539)
רמת סיווג אנגלית: בסיסי ומעלה על בסיס מבחן אמירנט או פרק האנגלית בבחינת הפסיכומטרי
רמת סיווג עברית: ציון 110 ומעלה במבחן יעלנט או מבחן סיווג עברית באוניברסיטת חיפה או סיום בהצלחה של קורס עברית באקדמיה במסגרת המכינה האוניברסיטאית

או: קבלה ללא פסיכומטרי עם ציון בגרות גבוה:
תעודת בגרות מלאה בממוצע בגרות משוקלל של 90 ומעלה (לחישוב הממוצע >> מחשבון סיכוי קבלה)
רמת סיווג אנגלית: בסיסי ומעלה על בסיס מבחן אמירנט או פרק האנגלית בבחינת הפסיכומטרי
רמת סיווג עברית: ציון 110 ומעלה במבחן יעלנט או מבחן סיווג עברית באוניברסיטת חיפה או סיום בהצלחה של קורס עברית באקדמיה במסגרת המכינה האוניברסיטאית

  • בגרות באנגלית – ציון 85 ומעלה ב-4 יח"ל או 60 ומעלה ב-5 יח"ל

או: קבלה דרך מסלול אופק (קדם תואר):
על בסיס תעודת בגרות – ללא פסיכומטרי:
תעודת בגרות מלאה בממוצע בגרות משוקלל של 90 ומעלה (לחישוב ממוצע הבגרות המשוקלל >> מחשבון סיכוי קבלה)
רמת סיווג אנגלית: בסיסי ומעלה על בסיס מבחן אמירנט או פרק האנגלית בבחינת הפסיכומטרי
רמת סיווג עברית: ציון 110 ומעלה במבחן יעלנט או מבחן סיווג עברית באוניברסיטת חיפה או סיום בהצלחה של קורס עברית באקדמיה במסגרת המכינה האוניברסיטאית

  • מעבר בהצלחה בציון 51 ומעלה בשני קורסי חובה

*רק לאחר שתסיימו את מסלול הקדם תהפכו לסטודנטים מן המניין

או: קבלה ללא פסיכומטרי דרך מכינת אוניברסיטת חיפה:
קבלה למסלול הרגיל:
ממוצע ציונים של 85 ומעלה במכינת אוניברסיטת חיפה
רמת סיווג אנגלית: בסיסי ומעלה על בסיס מבחן אמירנט או פרק האנגלית בבחינת הפסיכומטרי
רמת סיווג עברית: ציון 110 ומעלה במבחן יעלנט או מבחן סיווג עברית באוניברסיטת חיפה או סיום בהצלחה של קורס עברית באקדמיה במסגרת המכינה האוניברסיטאית

קבלה למסלול אופק דרך המכינה:
ממוצע ציונים של 85 ומעלה במכינת אוניברסיטת חיפה
רמת סיווג אנגלית: בסיסי ומעלה על בסיס מבחן אמירנט או פרק האנגלית בבחינת הפסיכומטרי
רמת סיווג עברית: ציון 110 ומעלה במבחן יעלנט או מבחן סיווג עברית באוניברסיטת חיפה או סיום בהצלחה של קורס עברית באקדמיה במסגרת המכינה האוניברסיטאית

  • מעבר בהצלחה בציון 51 ומעלה בשני קורסי חובה

*רק לאחר שתסיימו את מסלול הקדם תהפכו לסטודנטים מן המניין

שירותי אנוש:

קבלה לפי ציון סכם:
ציון סכם: 565 (טווח המתנה – 537-564)
רמת סיווג אנגלית: בסיסי ומעלה על בסיס מבחן אמירנט או פרק האנגלית בבחינת הפסיכומטרי
רמת סיווג עברית: ציון 120 ומעלה במבחן יעלנט או מבחן סיווג עברית באוניברסיטת חיפה או סיום בהצלחה של קורס עברית באקדמיה במסגרת המכינה האוניברסיטאית

או: קבלה ללא פסיכומטרי עם ציון בגרות גבוה:
תעודת בגרות מלאה בממוצע בגרות משוקלל של 100 ומעלה (לחישוב הממוצע >> מחשבון סיכוי קבלה)
רמת סיווג אנגלית: בסיסי ומעלה על בסיס מבחן אמירנט או פרק האנגלית בבחינת הפסיכומטרי
רמת סיווג עברית: ציון 120 ומעלה במבחן יעלנט או מבחן סיווג עברית באוניברסיטת חיפה או סיום בהצלחה של קורס עברית באקדמיה במסגרת המכינה האוניברסיטאית

  • בגרות באנגלית – ציון 90 ומעלה ב-4 יח"ל או 80 ומעלה ב-5 יח"ל
  • יש לעבור מבחן כניסה חוגי

או: קבלה דרך מסלול אופק (קדם תואר):
על בסיס תעודת בגרות – ללא פסיכומטרי:
תעודת בגרות מלאה בממוצע בגרות משוקלל של 95-99 ומעלה (לחישוב ממוצע הבגרות המשוקלל >> מחשבון סיכוי קבלה)
רמת סיווג אנגלית: בסיסי ומעלה על בסיס מבחן אמירנט או פרק האנגלית בבחינת הפסיכומטרי
רמת סיווג עברית: ציון 120 ומעלה במבחן יעלנט או מבחן סיווג עברית באוניברסיטת חיפה או סיום בהצלחה של קורס עברית באקדמיה במסגרת המכינה האוניברסיטאית

  • בגרות באנגלית – ציון 90 ומעלה ב-4 יח"ל או 80 ומעלה ב-5 יח"ל

*רק לאחר שתסיימו את מסלול הקדם תהפכו לסטודנטים מן המניין

או: קבלה ללא פסיכומטרי דרך מכינת אוניברסיטת חיפה:
קבלה למסלול הרגיל:
ממוצע ציונים של 88 ומעלה במכינת אוניברסיטת חיפה
רמת סיווג אנגלית: בסיסי ומעלה על בסיס מבחן אמירנט או פרק האנגלית בבחינת הפסיכומטרי
רמת סיווג עברית: ציון 120 ומעלה במבחן יעלנט או מבחן סיווג עברית באוניברסיטת חיפה או סיום בהצלחה של קורס עברית באקדמיה במסגרת המכינה האוניברסיטאית

קבלה למסלול אופק דרך המכינה:
ממוצע ציונים של 80-87 ומעלה במכינת אוניברסיטת חיפה
רמת סיווג אנגלית: בסיסי ומעלה על בסיס מבחן אמירנט או פרק האנגלית בבחינת הפסיכומטרי
רמת סיווג עברית: ציון 110 ומעלה במבחן יעלנט או מבחן סיווג עברית באוניברסיטת חיפה או סיום בהצלחה של קורס עברית באקדמיה במסגרת המכינה האוניברסיטאית (יש להגיע לציון 120 עד תום סמסטר א')

*רק לאחר שתסיימו את מסלול הקדם תהפכו לסטודנטים מן המניין

או: קבלה לבעלי תואר קודם ממוסד אקדמי מוכר:
ממוצע תואר: 85 ומעלה

  • ראיון לפי החלטת החוג

הלימודים בתוכנית ישלבו סדנאות מעשיות וקורסים ייעודיים. התוכנית תאפשר לסטודנטים ולסטודנטיות להשתלב בשוק העבודה כמתמחים ומתמחות במחלקות למשאבי אנוש, ומחלקות להדרכה ופיתוח ארגוני.

התוכנית היא תוכנית דו-חוגית הכוללת 60 נקודות זכות שנלמדים בקורסים במסגרת החוג לשירותי אנוש ו-60 נ.ז. בקורסים במסגרת החוג לסוציולוגיה. כתנאי לקבלת תואר, על כל הסטודנטים בלימודי התואר הראשון ללמוד קורסים (שלא מתחום לימודיהם) במסגרת "אשכולות העשרה". תוכלו לבחור ללמוד קורסים מהאשכולות הבאים: ״דרך הרוח״ | ״מדעי הנתונים״ | ״חדשנות ויזמות"| "קיימות וסביבה" | "תקשורת דיגיטלית מעשית". ניתן לשלב לימודים בין מספר אשכולות עד הגעה לסה"כ הנקודות הנדרשות. על הסטודנטים במסלול זה ללמוד קורסים מאשכולות העשרה בהיקף של עד 6 נקודות בשני החוגים. סך הכל 120 נ.ז.

תוכניות נוספות שיכולות לעניין אותך:
תואר ראשון בסוציולוגיה ותקשורת – החברה הדיגיטלית
תואר ראשון בסוציולוגיה מנהיגות ושינוי חברתי (בשיתוף עם תוכנית בארי בחוג לתולדות ישראל ומקרא)
תואר ראשון בשירותי אנוש – דו-חוגי

כשתסיימו את התואר בהתנהגות ארגונית, תוכלו למצוא את עצמכם כמו הבוגרים והבוגרות שלנו במגוון תפקידים כגון יועצים ארגוניים, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי פרויקטים או יזמים עסקיים. הידע שתרכשו בתחום ההתנהגות הארגונית יכשיר אתכם להבנה מעמיקה של דינמיקות ארגוניות, ניהול צוותים, תהליכי שינוי, פיתוח מנהיגות ועוד, דבר שיפתח בפניכם דלתות רבות בשוק התעסוקה, בין אם כיועצים חיצוניים או בתפקידים ניהוליים וארגוניים מגוונים. נוסף לכל המקצועות, תמיד יש אפשרות להמשיך לתארים מתקדמים ולהשתלב בתחום המחקר האקדמי ובעתיד גם להשתלב בסגל אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה.