לימודי תואר ראשון בגאוגרפיה ולימודי הסביבה במסלול התמחות בפיתוח בר-קיימא

משך הלימודים: 3 שנים, תוכניות מיוחדות בשנתיים | מתכונת הלימודים: חד-חוגי או דו-חוגי | נלמד בקמפוס הכרמל | שם התואר: .B.A בגיאוגרפיה ולימודי הסביבה עם ספח התמחות בפיתוח בר-קיימא | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה | אתר החוג

לתכנן מפת דרכים לשגשוג עולמי – במסלול פיתוח בר-קיימא

למה עתיד העולם תלוי ביכולת שלנו לפתח פתרונות ברי-קיימא? מה התרומה המשמעותית של מחקרים גאוגרפיים לפתרון קונפליקטים מדיניים, סביבתיים, חברתיים וכלכליים? ואיך אפשר לחלק את המשאבים העולמיים, בצורה שוויונית יותר?

יעדי הקיימות באג'נדה 2030 של האו"ם, מתרכזים במטרה אחת ברורה: Leave no one behind. לפי העיקרון הזה, מאחר וכל אחד ואחת מאיתנו, משפיעים על אחרים, על הסביבה, על האקלים, הקהילה, הכלכלה והחברה, הרי שיש לגבש תוכנית מסודרת שכוללת, ובכן, את כולם.

במסלול זה אנחנו לוקחים את עקרונות הקיימות ויעדי הפיתוח הבר-קיימא, כדי להבין ולנתח את הקשר הבלתי ינותק בין גאוגרפיה לסביבה. מערכות גאוגרפיות טכנולוגיות כמו GIS וחישה מרחוק, מספקות עדשה להתבוננות בשינויים של ייעוד קרקעות, כריתת יערות, שינויי אקלים, שריפות יער, הגירה, צפיפות, גידול אוכלוסייה ועיור.

שילוב בין פיתוח בר-קיימא לחקר הסביבה, מוביל את מקבלי ההחלטות לאזן בין שימור לפיתוח, בין עיר לכפר, בין תכנון עירוני לשטחים פתוחים – ובעיקר מאפשר צמיחה כלכלית, ופיתוח אנושי ביחד עם אחריות סביבתית.

מה יש כאן בשבילך?

המסלול פיתוח בר-קיימא בחוג לגאוגרפיה ולימודי הסביבה פותח עולם מגוון ומרתק, הנוגע בפיתוח תיירות, קיימות עירונית, ניהול משאבי טבע, מדיניות וניהול שטחים פתוחים ועוד.

ללמוד בראש שקט! מלגות ייחודיות באוניברסיטת חיפה 

אוניברסיטת חיפה מציעה מגוון מלגות המפורטות כאן >>

אנחנו רוצים להפנות את תשומת ליבך לשתי מלגות ייחודיות לאוניברסיטת חיפה:
מלגת אהבת עולם המעניקה 2,000$ לכל שנת לימודים
מלגת ג'ויס לנשים גם היא בסך 2,000$ לשנה

יש לך פסיכומטרי גבוה? עוד יותר כדאי לך ללמוד אצלנו
אם ציון הפסיכומטרי הכללי שלך הינו 730 ומעלה, יש לנו בשבילך מלגה בשיעור 100% משכר הלימוד לשנה הראשונה.
אם ציון הפסיכומטרי הכללי שלך בין 700 לבין 729, יש לנו בשבילך מלגה בשיעור 50% משכר הלימוד לשנה הראשונה.
פסיכומטרי 600+
אם ציון הפסיכומטרי הכללי שלך בין 600 לבין 699, יש לך אפשרות לזכות במלגה בשיעור 50% משכר הלימוד לשנה הראשונה.

כללי הזכאות למלגות מפורטים כאן >>

בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה, עליכם לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

קבלה לפי ציון סכם:
ציון סכם: 540 לימודי יום | 500 לימודי ערב
רמת סיווג אנגלית: למסלול תלת שנתי טרום בסיסי א' ומעלה | למסלול דו שנתי בסיסי ומעלה – על בסיס מבחן אמירנט או פרק האנגלית בבחינת הפסיכומטרי
רמת סיווג עברית: למסלול תלת-שנתי ציון 100 ומעלה | למסלול דו-שנתי ציון 120 ומעלה – במבחן יעלנט או מבחן סיווג עברית באוניברסיטת חיפה או סיום בהצלחה של קורס עברית באקדמיה במסגרת המכינה האוניברסיטאית

או: קבלה ללא פסיכומטרי עם ציון בגרות גבוה:
תעודת בגרות מלאה בממוצע בגרות משוקלל של 100 ומעלה (לחישוב הממוצע >> מחשבון סיכוי קבלה)
רמת סיווג אנגלית: טרום בסיסי א' ומעלה על בסיס מבחן אמירנט או פרק האנגלית בבחינת הפסיכומטרי
רמת סיווג עברית: ציון 100 ומעלה במבחן יעלנט או מבחן סיווג עברית באוניברסיטת חיפה או סיום בהצלחה של קורס עברית באקדמיה במסגרת המכינה האוניברסיטאית

  • יש לעבור מבחן כניסה חוגי

או: קבלה דרך מסלול אופק (קדם תואר):
על בסיס תעודת בגרות – ללא פסיכומטרי:
תעודת בגרות מלאה בממוצע בגרות משוקלל של 75 ומעלה (לחישוב ממוצע הבגרות המשוקלל >> מחשבון סיכוי קבלה)
רמת סיווג אנגלית: טרום בסיסי א' ומעלה על בסיס מבחן אמירנט או פרק האנגלית בבחינת הפסיכומטרי
רמת סיווג עברית: ציון 100 ומעלה במבחן יעלנט או מבחן סיווג עברית באוניברסיטת חיפה או סיום בהצלחה של קורס עברית באקדמיה במסגרת המכינה האוניברסיטאית

*רק לאחר שתסיימו את מסלול הקדם תהפכו לסטודנטים מן המניין

או: קבלה ללא פסיכומטרי דרך מכינת אוניברסיטת חיפה:
קבלה למסלול הרגיל:
ממוצע ציונים של 90 ומעלה במכינת אוניברסיטת חיפה
רמת סיווג אנגלית: טרום בסיסי א' ומעלה על בסיס מבחן אמירנט או פרק האנגלית בבחינת הפסיכומטרי
רמת סיווג עברית: ציון 100 ומעלה במבחן יעלנט או מבחן סיווג עברית באוניברסיטת חיפה או סיום בהצלחה של קורס עברית באקדמיה במסגרת המכינה האוניברסיטאית

או: קבלה לבעלי תואר קודם ממוסד אקדמי מוכר:
ממוצע תואר: 70 ומעלה

מסלול חד-חוגי: המסלול החד-חוגי נועד לאפשר לסטודנטים ללמוד היקף לימודים רחב יותר. היקף הלימודים במסלול זה מבוסס על 90 נקודות זכות (על מנת לקבל ספח התמחות יש ללמוד לפחות 20 נ.ז. בקורסים המתמקדים בפיתוח בר-קיימא) בקורסים הנלמדים במסגרת החוג + 30 נ.ז. בקורסים במסגרת מקבצי החוג ללימודים רב-תחומיים. על הסטודנטים להתחיל בלימודי המקבצים בשנה א'.

כתנאי לקבלת תואר, על כל הסטודנטים בלימודי התואר הראשון ללמוד קורסים (שלא מתחום לימודיהם) במסגרת "אשכולות העשרה". תוכלו לבחור ללמוד קורסים מהאשכולות הבאים: ״דרך הרוח״ | ״מדעי הנתונים״ | ״חדשנות ויזמות" | "משאבי אנוש" | "קיימות וסביבה" | "תקשורת דיגיטלית מעשית". ניתן לשלב לימודים בין מספר אשכולות עד הגעה לסה"כ הנקודות הנדרשות. על הסטודנטים במסלול זה ללמוד קורסים מאשכולות העשרה בהיקף של 6 נקודות. סך הכל 120 נ.ז.

מסלול דו-חוגי: במסלול זה משלבים הסטודנטים לימודים בחוג עם לימודים בהיקף שווה בחוג נוסף. היקף הלימודים בכל אחד מהחוגים מגיע ל-60 נ.ז. (על מנת לקבל ספח התמחות יש ללמוד לפחות 20 נ.ז. בקורסים המתמקדים בפיתוח בר-קיימא). סך הכל 120 נ.ז. (כולל קורסים מאשכולות העשרה בהיקף של 6 נקודות).

תוכניות נוספות שיכולות לעניין אותך:
לימודי ערב: דו-חוגי ב-3 שנים
תוכנית למצטיינים: חד/דו-חוגי בשנתיים
תוכנית להנדסאים: חד-חוגי בשנתיים
תוכנית למורי דרך: 2.5 שנים
תוכנית לבעלי הכשרה מקצועית

תחת תוכניות הלימוד (דו-חוגי וחד-חוגי) המוצעות בחוג ניתן להתמחות באחד או יותר מהמסלולים הבאים
מסלול התמחות בגאו-אינפורמטיקה
מסלול התמחות בלימודי סביבה ואקלים

כשתסיימו את התואר תוכלו למצוא את עצמכם כמו הבוגרים והבוגרות שלנו בתפקידים כגון: יועצים לפיתוח בר-קיימא בארגונים ורשויות, מתכנני ערים וקהילות מקיימות, מנהלי פרויקטים בתחומי אנרגיה מתחדשת ומשאבי טבע, אנליסטים לסיכונים סביבתיים, חוקרים בנושאי שינויי אקלים והשפעותיהם, מרצים בתחום הגאוגרפיה והקיימות, יזמים חברתיים וסביבתיים, מנהלי תוכניות לפיתוח כלכלי-חברתי בר-קיימא בקהילות מקומיות ומומחים למדיניות סביבתית ממשלתית. נוסף לכל המקצועות, תמיד יש אפשרות להמשיך לתארים מתקדמים ולהשתלב בתחום המחקר האקדמי ובעתיד גם להשתלב בסגל אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה.