כל אפשרויות הקבלה לאוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה מחפשת מועמדים.ות מצטיינים.ות וגם את אלה שמוכנים.ות להשקיע מאמץ להוכיח שהם ראויים.ות ללמוד אצלנו.

בדף הזה מוצגות בפניך כל אפשרויות הקבלה באופן כללי. בדף של כל תוכנית לימודים מפורטות אפשרויות הקבלה והדרישות הספציפיות לאותה תוכנית.

במקביל, ריכזנו בדף נפרד את כל אפשרויות הקבלה ללא פסיכומטרי.

ציון סכם גבוה

אם ציון הסכם (שקלול של ציון הבגרות וציון הפסיכומטרי) שלך עומד בסף הקבלה או מעליו בתוכנית הלימודים המעניינת אותך, ויש לך את כל התנאים הנוספים הנדרשים עבורה (ובהם אנגלית, עברית, מתמטיקה היכן שנדרש ועוד) – התקבלת! נשלח אליך הודעת קבלה.

הסכם שלך מתחת לסף הקבלה? אנחנו מציעים לך אופק (מסלול קורסי קדם)

אם ציון הסכם שלך מתחת לסף הקבלה, אבל מעל למינימום הנדרש בכל תוכנית לימודים – באפשרותך להתקבל לאופק (מסלול קורסי קדם) ולהתחיל ללמוד כבר בשנת הלימודים הקרובה. אם ממוצע ציוניך בקורסי הקדם יהיה מעל לנדרש יתאפשר לך לעבור ללמוד במעמד רגיל ("מן המניין") עם כל נקודות הזכות שצברת.

חלק מתוכניות הלימוד מאפשרות קבלה במסלול אופק גם ללא פסיכומטרי.

יש לך רק בגרות ואין לך פסיכומטרי? אפיק קבלה ייחודי דרך המכינה

ואם יש לך רק בגרות (מלאה או חלקית) באפשרותך להתחיל את דרכך האקדמית במכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה.  תוכניות הלימודים לתואר ראשון המקבלות בוגרי.ות המכינה שהגיעו לממוצע הנדרש לקבלה (והעומדים.ות בדרישות הנוספות של כל תוכנית).

אפשרויות קבלה נוספות

  • קבלה על-סמך ציון פסיכומטרי גבוה
  • קבלה על-סמך ציון בגרות גבוה (בחלק מהמקרים נדרש ציון פסיכומטרי מינימלי)
  • קבלה לפי "אפיקי מעבר" מהאוניברסיטה הפתוחה (ללא פסיכומטרי ובחלק מהמקרים גם ללא בגרות מלאה)
  • התחלה בתוכנית שביכולתך להתקבל אליה לפי ציון הסכם ומעבר לתוכנית המבוקשת לבעלי ממוצע גבוה בשנה א' (בחלק מהתוכניות).

בכל אפשרויות הקבלה נדרשת עמידה בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים:

  • תעודת בגרות מלאה = תעודת בגרות ישראלית או שוות ערך לה.
  • ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת הלימודים לתואר ראשון הינה בסיסי (ציון 85 לפחות). סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".
  • ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט) המיועדת למועמדים.ות ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית.
    הציון הנדרש בבחינה הינו 120 (בחלק מהחוגים, תתאפשר קבלה על תנאי מציון 90). אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת גם לבחינת מיון פנימית בעברית, למידע נוסף והרשמה לבחינה לחץ כאן.

כאמור, בדף של כל תוכנית לימודים מפורטות כל אפשרויות הקבלה הספציפיות לאותה תוכנית.

כל אפשרויות הקבלה לאוניברסיטת חיפה