כל אפשרויות הקבלה לאוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה מחפשת מועמדים.ות מצטיינים.ות וגם את אלה שמוכנים.ות להשקיע מאמץ להוכיח שהם ראויים.ות ללמוד אצלנו.
בדף הזה מוצגות בפניך כל אפשרויות הקבלה באופן כללי. בדף של כל תוכנית לימודים מפורטות אפשרויות הקבלה והדרישות הספציפיות לאותה תוכנית.
במחשבון סיכויי הקבלה אפשר לבדוק את חישוב החתך שלך, לחוגים השונים.
במקביל, ריכזנו בדף נפרד את כל אפשרויות הקבלה ללא פסיכומטרי.

ציון סכם גבוה

אם ציון הסכם (שקלול של ציון הבגרות וציון הפסיכומטרי) שלך עומד בסף הקבלה או מעליו בתוכנית הלימודים המעניינת אותך, ויש לך את כל התנאים הנוספים הנדרשים עבורה (ובהם אנגלית, עברית, מתמטיקה היכן שנדרש ועוד) – התקבלת! נשלח אליך הודעת קבלה.

הסכם שלך מתחת לסף הקבלה?
אנחנו מציעים לך אופק (מסלול קורסי קדם)

אם ציון הסכם שלך מתחת לסף הקבלה, באפשרותך להתקבל למרבית חוגי הלימוד לתכנית לאופק (מסלול קורסי קדם) ולהתחיל ללמוד כבר בשנת הלימודים הקרובה. יש לעמוד בדרישות הקבלה של מסלולי אופק בחוגים השונים. במידה ותתחיל ללמוד באחת או יותר מתכניות אופק ובמידה  וממוצע ציוניך בקורסי הקדם יהיה כנדרש יתאפשר לך לעבור ללמוד עם כל נקודות הזכות שצברת, כתלמיד לתואר ראשון.

חלק מתוכניות הלימוד מאפשרות קבלה במסלול אופק גם ללא פסיכומטרי.

יש לך רק בגרות ואין לך פסיכומטרי
קבלה ישירה על סמך ציון בגרות גבוה

בחוגי לימוד רבים ניתן להתקבל ללימודים על סמך ציון בגרות גבוה. פרטים בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה החוגיים המפורטים באתרי החוגים:
ארכיאולוגיההיסטוריה כלליתהיסטוריה של עם ישראללימודי המזרח התיכון והאיסלאם, לימודי אסיה , לימודי ישראללימודים רב תחומיים (כולל תוכנית אשכול), מחשבת ישראלמקרא, ספרות עברית והשוואתית, פילוסופיה (פרט למסלול פסיפס), תולדות האומנותאמנות יצירה, לשון העברית, מוסיקה, פכ"מ – תואר ראשון משולב בפילוסופיה, כלכלה, מדעי המדינה, שפה וספרות אנגליתשפה וספרות ערביתתיאטרון ופרפורמנסעבודה סוציאלית (מעל גיל 42), גיאוגרפיה ולימודי סביבהמדעי המדינה

אפיק קבלה דרך אופק (מסלול קורסי קדם)

תוכניות לימוד רבות מקבלות ללא פסיכומטרי למסלול אופק (קורסי קדם הנלמדים בסמסטר הראשון של שנת הלימודים). אם ממוצע ציוניך בקורסי הקדם יהיה כנדרש יתאפשר לך לעבור ללמוד עם כל נקודות הזכות שצברת, כתלמיד לתואר ראשון.
בדפי התוכניות להלן מפורטים תנאי הקבלה למסלול אופק ללא פסיכומטרי:
מדעי הרוח
: ארכאולוגיההסטוריה של עם ישראללימודי מזרח תיכון והאסלםלימודי אסיהלימודי ישראל,  לימודים רב-תחומיים,  מקראפילוסופיהתולדות האמנות.
מדעי החברה : כלכלה (פרט למסלול חשבונאות ומסלול חד-חוגי עם חטיבה מורחבת במדעי הנתונים), מדעי המדינהפכ"מ – תואר ראשון משולב בפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה, מדעי הקוגניציהמערכות מידע – קמפוס העיר, סוציולוגיהפסיכולוגיהתקשורת.
משפטים : משפטיםקרימינולוגיה.
חינוךחינוך מיוחדייעוץ והתפתחות האדםמדעי הלמידה וההוראה.
מדעי הטבעמתמטיקההוראת המדעים – הביולוגיה – קמפוס אורנים.
מדעי הרווחה והבריאותשירותי אנוש

אפיק קבלה ייחודי דרך המכינה

אם יש לך רק בגרות (מלאה או חלקית) יש באפשרותך להתחיל את דרכך האקדמית במכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה. לרשימת תוכניות הלימודים לתואר ראשון מקבלות את בוגרי.ות המכינה שהגיעו לממוצע הנדרש לקבלה (והעומדים בדרישות הנוספות של כל תוכנית). 

קבלה דרך "אפיקי מעבר" מהאוניברסיטה הפתוחה

דרך "אפיקי מעבר" מהאוניברסיטה הפתוחה ניתן להתקבל ללא פסיכומטרי ובחלק מהמקרים גם ללא בגרות מלאה לתוכניות לימודים רבות: מדעי המחשב, מערכות מידע, מתמטיקה, פסיכולוגיה, משפטים, כלכלה, עבודה סוציאלית, סיעוד, לימודים רב-תחומיים, אשכול, חינוך ומדעי הרוח. קבלה דרך מסלול זה מזכה גם בנקודות זכות. פרטים בקישור שכאן >>

אפשרויות קבלה נוספות

  • בחוגים מסויימים- קבלה על-סמך ציון פסיכומטרי גבוה, בכפוף לזכאות לבגרות ולדרישות חוגיות.
  • בחוגים מסויימים – קבלה על-סמך ממוצע בגרות גבוה (בכפוף לעמידה בדרישות אנגלית, עברית ודרישות חוגיות)
  • בחוגים מסויימים – קבלה לפי "אפיקי מעבר" מהאוניברסיטה הפתוחה (ללא פסיכומטרי ובחלק מהמקרים גם ללא בגרות מלאה)
  • בחוגים מסויימים – קבלה על סמך הצלחה אקדמית בחוג אליו יש באפשרותך להתקבל- על-פי דרישות החוג אליו מעוניינים לעבור. 

בכל אפשרויות הקבלה נדרשת עמידה בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים:

  • תעודת בגרות מלאה = תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.
  • ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמי"ר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת הלימודים לתואר ראשון הינה בסיסי (ציון 85 לפחות). סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".
  • ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120 (בחלק מהחוגים, תתאפשר קבלה על תנאי מציון 90). אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת גם לבחינת מיון פנימית בעברית (למידע נוסף והרשמה לבחינה לחץ כאן).

כאמור, בדף של כל תוכנית לימודים מפורטות כל אפשרויות הקבלה הספציפיות לאותה תוכנית.

כל אפשרויות הקבלה לאוניברסיטת חיפה