לוגו אוניברסיטת חיפה

 

השביתה הסתיימה. בשעות הבוקר המוקדמות, הגיעו נציגי ור"ה, ות"ת, משרד האוצר וארגוני הסגל הבכיר באוניברסיטאות להסכמות ולהפסקת השביתה של הסגל הבכיר.

הלימודים יתחדשו היום, יום ב' 5.6.23 בשעה 12:00 בצהריים. עקב ההתראה הקצרה, הנוכחות בשיעורים היום אינה חובה.

נודיע בקרוב על סידורים להשלמת שיעורים שהתבטלו במהלך השביתה.