ההתחממות הגלובלית גורמת לירידה בכמות הגוזלים של ציפורים נודדות וציפורים גדולות, כך עולה ממחקר בינלאומי חדש בשיתוף האוניברסיטה ומכון שמיר למחקר שפורסם בכתב העת היוקרתי PNAS. המחקר אף מצא כי בקרב ציפורים קטנות שאינן נודדות נרשמה דווקא עלייה בכמות הגוזלים. "החשש הוא שהמשך של מגמת הירידה בכמות הגוזלים תפגע כמובן בטווח הארוך בסיכויי השרידות של מיני הציפורים הגדולות והנודדות, שהן בעלות תפקיד משמעותי בשמירה על המארג האקולוגי בעולם כולו", אמר ד"ר מוטי צ'רטר מהאוניברסיטה ומכון שמיר למחקר, השותף הישראלי במחקר.

מחקרים שנערכו בעבר בדקו את השפעת שינוי האקלים על תזמון הרבייה של הציפורים, השפעה על הרגלי הנדידה ונדידתן. במחקר הנוכחי ביקש ד"ר מוטי צ'רטר מהחוג ללימודי גיאוגרפיה וסביבה ומכון שמיר למחקר יחד עם צוות רחב של חוקרים מרחבי העולם, לבדוק את השפעת ההתחממות הגלובלית על מספר הקינים שיוצרות הציפורים וכמות הגוזלים. כדי להגיע לנתונים משמעותיים שיכולים לקשור בין שינויי האקלים והשינוי במספר הגוזלים, ביקשו החוקרים להשתמש במידע שנאסף במשך 15 שנים רצופות על מין ספציפי. "מספר החוקרים בעולם שיש להם נתונים מסוג זה עבור אוכלוסייה ספציפית של ציפורים, לאורך זמן של לפחות 15 שנים הוא אינו גדול ומכאן הייחודיות של מחקר זה", הסביר ד"ר צ'רטר. בסופו של תהליך נאספו נתונים של 201 אוכלוסיות שונות של 104 מיני ציפורים מכל היבשות בעולם, ובסה"כ נאספו במחקר נתונים על  745,962 קיני ציפורים. הנתונים מתייחסים לתקופה שבין 1970 – 2019 וכוללים נתוני מזג אוויר בתקופת הקינון, טמפרטורה יומית, מספרי ביצים, כמה גוזלים פקעו ומספר קינים וזאת עבור כל אוכלוסייה בנפרד.

מתוצאות המחקר עולה כי בעקבות ההתחממות הגלובלית בקרב כ- 57% ממיני הציפורים נרשמה ירידה בכמות הגוזלים. לעומת זאת, בקרב 43% האחוזים האחרים נרשמה דווקא עלייה. לדבריו של ד"ר צ'רטר, הנתונים מעידים על הקושי והמורכבות של ההשפעות של שינויי האקלים וההתחממות הגלובלית. באופן מובחן יותר, נמצא כי רוב המינים שבהם נרשמה ירידה בכמות הגוזלים הם מינים של ציפורים גדולות ונודדות, בעוד שציפורים קטנות ויציבות, שנשארות בדרך כלל באותו המקום רשמו דווקא עלייה. "ייתכן שבקרב מיני הציפורים הקטנות יותר יש העדפה של מזג אוויר חם יותר. ייתכן גם שיש להן יכולת מהירה יותר להסתגל לשנוי הטמפרטורות. לעומת זאת, הפגיעה בציפורים הגדולות והנודדות כבר נראית בנתונים כיום. ומכיוון שלציפורים הגדולות והנודדות יש תפקיד משמעותי באקולוגיה כמו בחינת הפצת נוטריינטים, הדברת מזיקים, שמירה על המאזן הביולוגי ועוד, אין ספק שלפגיעה בהן תהייה משמעות גדולה ומשמעותית. אם ההתחממות הגלובלית תימשך גם בשנים הבאות הפגיעה בציפורים הגדולות שנודדות מאזור לאזור תגדל ואולי יהיו מינים ספציפיים שבהן תהייה הכחדה של אוכלוסיות שלמות ולפגיעה במארג האקולוגי הסביבתי", אמר ד"ר צ'רטר.