לא נמצא שינוי בשיעור ההפלות הספונטניות בישראל במהלך תקופת מגפת הקורונה מחודש מרץ 2020 ועד אחרי סיום הגל השלישי של המגפה בסוף אפריל 2021. כך עולה ממחקר שנערך בטכניון ובאוניברסיטה. במחקר נאספו נתונים מ-252,858 מבוטחות קופת חולים מאוחדת שגילן בין 15 ו-44 שנה, עבור התקופה שבין ינואר 2017 לבין אפריל 2021. "מצד אחד, הלחץ הנפשי בזמן המגפה, וכן הדבקה אפשרית בנגיף הקורונה, היו עלולים להעלות את שיעור ההפלות הספונטניות. מצד שני, מדיניות הסגרים כפתה על כולנו להישאר בבית, מה שהיה עשוי דווקא להוריד את שיעור ההפלות הספונטניות כתוצאה ממאמץ פיזי נמוך מן הרגיל. כך או כך, הממצאים מראים שלא היה שינוי מובהק בשיעור ההפלות", אמר פרופ' סטיבן לוין מהאוניברסיטה מעורכי המחקר.

בין 11% ל-20% מההריונות הידועים מסתיימים בהפלה ספונטנית, אשר מוגדרת כהפלה טבעית המתרחשת במהלך 20 השבועות הראשונים של ההריון. הפלות ספונטניות קשורות בין היתר לבעיות כרומוזומליות בעובר, לחשיפה לחומרים מסוימים ולזיהומים במהלך ההריון וכן לגורמים נוספים הקשורים בהשפעות סביבתיות על האישה.

לדברי החוקרים, מגפת הקורונה הייתה אירוע מורכב בעל מאפיינים ביו-פסיכולוגיים שעלולים לגרום לטראומה חברתית נרחבת ולכן ניתן היה לצפות שהיא עלולה להשפיע על שיעור ההפלות הספונטניות. במחקר שפורסם בכתב העת JAMA Network Open ביקשו החוקרים לאפיין את הקשר בין מגפת הקורונה ושיעור ההפלות הספונטניות בישראל.

את המחקר ערכו ד"ר יעל טרוויס-לומר ופרופ' יאיר גולדברג מהפקולטה למדעי הנתונים וההחלטות בטכניון, פרופ' ערד קודש מקופת חולים מאוחדת ומהחוג לבריאות נפש קהילתית באוניברסיטה, פרופ' אברהם רייכנברג ופרופ' סבן סנדין מהחוג לפסיכיאטריה בבית החולים Mount Sinai, פרופ' סופיה פרנגו מהחוג לפסיכיאטריה באוניברסיטת קולומביה הבריטית ופרופ' סטיבן לוין מבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטה.

לדברי ד"ר יעל טרוויס-לומר מהטכניון, "כדי לבחון את השפעת מגפת הקורונה על שיעור ההפלות בישראל עלינו להתחשב במגמות אפשריות לפני תקופת הקורונה ובמהלכה וכן באפקטים עונתיים".

מתוצאות המחקר עולה כי בתקופת שלושת גלי הקורונה בישראל לא נצפה שינוי בשיעור ההפלות הספונטניות. בתקופה שלפני מגפת הקורונה נע השיעור החודשי של ההפלות הספונטניות בין 20% ל-25% מתוך ההריונות המדווחים, בעוד שבמהלך תקופת הקורונה שיעור זה נע בין 20% ל-26.5%. כאשר השוו החוקרים את שיעור ההפלות הספונטניות במהלך תקופת הקורונה לשיעור ההפלות הצפוי לתקופה זו אילו לא היתה מתרחשת מגפת הקורונה, נמצאה עלייה מזערית בשיעור ההפלות הספונטניות, אך עלייה זו אינה מובהקת סטטיסטית. "בתקופת המחקר שקדמה למגפת הקורונה בישראל (ינואר 2017 עד פברואר 2020) שיעור ההפלות הספונטניות בישראל נותר יציב. במהלך תקופת מגפת הקורונה (מרץ 2020 עד אפריל 2021) נרשמה עלייה מזערית בשיעור ההפלות הספונטניות בישראל אך לא נמצא שינוי מובהק בשיעור זה," אמר פרופ' לוין.

 "אף שהשיעור החודשי של ההפלות הספונטניות נותר יציב במהלך כל תקופת המחקר, יתכן כי שיעור זה ישתנה בעתיד כתלות בגורמים נוספים. יש להמשיך לעקוב אחרי נתון זה בתקופה הקרובה", סיכמו החוקרים.

05.3.23