החוג לחינוך מיוחד הודיע על הארכת הרשמה לתכניות התואר השני עד 24.07.2022

 

להרשמה