החוג למדעי הלמידה וההוראה האריך הרשמתו לתכניות התואר השני עד 31.08.2022