בית הספר למנהל עסקים הודיע על הארכת ההרשמה לכלל התכניות לתואר שני עד ה 31.07.2022

 

להרשמה