בית הספר לבריאות הציבור הודיע על הארכת ההרשמה לכלל תכניות התואר השני עד 30.07.2022