בתקופה שבה פרצה מגפת הקורונה בישראל, בתחילת חודש מרץ 2020, עד לתקופה שבה הסתיים הגל השלישי של המגפה בפברואר 2021, נרשמה ירידה במגמת ניסיונות ההתאבדות החודשית: במקום צפי של 24 נסיונות התאבדויות בחודש, נרשמו בפועל כ-17 ניסונות התאבדות בחודש,  כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטה. "תוצאות המחקר צופות ששיעור ניסיונות ההתאבדות בישראל יחזור לעלות לאחר הסרת מגבלות הקורונה", אמרו פרופ' סטיבן לוין מהאוניברסיטה ויעל טרוויס-לומר מהטכניון, מעורכי המחקר .

כ – 800,000 אנשים מתים בשנה מהתאבדויות ברחבי העולם. ניסיונות התאבדות קשורים לבעיות משפחתיות, כלכליות וחברתיות. לדברי החוקרים, מגפת הקורונה היא אירוע מורכב בעל מאפיינים ביו- פסיכולוגיים שעלולים לגרום לטראומה חברתית נרחבת ולכן ניתן היה לצפות שהיא עלולה להשפיע על מקרי ניסונות התאבדות. במחקר שפורסם בכתב העת היוקרתי Psychological Medicine ביקשו החוקרים, פרופ' לוין מהחוג לבריאות נפש קהילתית באוניברסיטה, פרופ' ערד קודש מקופת חולים מאוחדת ומהחוג לבריאות נפש קהילתית באוניברסיטה, פרופ' יאיר גולדברג ותלמידת המחקר יעל טרוויס-לומר מהפקולטה לתעשייה וניהול בטכניון ופרופ' סופיה פרנגו מבית החולים Mount Sinai, לאפיין את הקשר בין מגפת הקורונה ושיעור ניסיונות ההתאבדות הגורמים לאישפוז בבתי החולים בישראל. החוקרים הדגישו כי מדובר בניסיונות התאבדות שהובילו לצורך באשפוז ובקבלת טיפול רפואי.  במחקר נאספו נתונים מ- 852,223 מבוטחי קופת חולים מאוחדת מגיל 15 ומעלה, בין ינואר 2013 לבין פברואר 2021. "כאשר מגיע מאושפז אל חדר המיון, ואומת כי אכן היה ניסיון התאבדות, המידע עובר לקופת החולים", הסבירו החוקרים.

מתוצאות המחקר עולה כי בתקופת שלושת הסגרים של הקורונה נרשם מהפך במגמת ניסיונות ההתאבדות בישראל. לאחר שנים רבות של עליה בשיעור ניסיונות ההתאבדות בישראל, במהלך תקופת הקורונה, בין מרץ 2020 לפברואר 2021, נרשמה ירידה  בשיעור ניסיונות התאבדות בהשוואה לתקופה שלפני פרוץ המגפה. על פי הממצאים, מספר נסיונות ההתאבדות החודשי בישראל עלה באופן לינארי בין השנים 2013-2020, כאשר בחודשים שלפני הקורונה הגיעו הנסיונות לשיא של כ-21 נסיונות התאבדות לחודש. על פי הצפי של המשך מגמה זו, מספר ניסיונות ההתאבדות החזוי המקסימלי במהלך תקופת הקורונה אמור היה לעלות לכ-24 נסיונות בחודש, אולם בפועל נצפה מספר מקסימלי של כ-17 מקרי נסיונות התאבדות בלבד. בסך הכל, במהלך כל תקופת הקורונה, נצפתה ירידה ממוצעת של כ-37% במספר ניסיונות ההתאבדות.

"הציפייה הייתה שמגמת העלייה בשיעור ההתאבדויות תימשך גם בתקופת הקורונה אולם דבר זה לא התממש. ייתכן שהגבלות התנועה הן אלו שצמצמו את ההזדמנויות לניסיונות התאבדות,  משלל סיבות כגון דיכאון או בדידות", אמרו החוקרים.

אפשרות נוספת לירידה בשיעור ההתאבדות לפי החוקרים היא שאנו מגיבים למגפה לפי מודל פסיכולוגי שנקרא "מודל אסון". לפי מודל זה אנשים מראים גישה חיובית בשלב ההתחלתי של האסון, מתרכזים פחות בעצמם ויותר בתגובה לאסון. כך שנוצר מצב של אחדות חברתית ושיעור ההתאבדות יורד בהתאם. "עם זאת, תוצאות המחקר שלנו צופות כי מספר ניסיונות ההתאבדות יחזור לעלות לאחר הסרת מגבלות הקורונה. לפיכך אנחנו רואים בהסרת ההגבלות כמעין תמרור אזהרה שצריך לגרום למקבלי ההחלטות להבין שעליהם להפעיל צעדים ותוכניות למניעת התאבדויות. בעוד שנצפתה ירידה במספר ניסיונות ההתאבדות במהלך מגפת הקורונה, קיים סיכוי גדול שמספר זה יעלה בתקופה הקרובה", סיכמו החוקרים.   

14.11.21