השבתת פורטל הרשמה באתר האוניברסיטה

פורטל ההרשמה על כלל מרכיביו יושבת בין התאריכים 13/5/2021 החל משעה 16:00 ועד 18/5/2021 ויחזור לפעילת מלאה ב- 19/5/2021.
אולם, בתקופה שבין 19/5/2021 ועד 31/5/2021 ייתכנו עיכובים במתן האישורים האוטומטיים למועמדים החדשים.