מלגת דוקטורט בסך 60,000 ₪

הפקולטה למדעי החברה ע”ש שמואל והרטה עמיר וקתדרת חייקין לגאואסטרטגיה באוניברסיטת חיפה יעניקו את מלגת ארנון סופר לשנת הלימודים תשפ”א 2021 עבור מחקר בתחום מדעי החברה והסביבה.

המלגה מיועדת לתלמידי תואר שלישי (דוקטורט) למחקר בתחום מדעי החברה והסביבה באוניברסיטת חיפה, אשר נותרו לפחות שנתיים למועד סיום לימודיהם.לשנת הלימודים תשפ”א

גובה המלגה יעמוד על עד 60,000 ₪ לשנה

למידע נוסף והנחיות להגשה בקישור הבא >>  

תנאי המלגה:

·         המלגה מיועדת לתלמידי תואר שלישי באוניברסיטת חיפה אשר נותרו לפחות שנתיים למועד סיום לימודיהם

·         גובה המלגה יעמוד על עד 60,000 ₪ לשנה (הפקולטה למדעי החברה וקתדרת חייקין לגאואסטרטגיה שומרות לעצמן הזכות לפצל את סכומי המלגות).

·         המלגאי/ת מתחייב/ת לציין ע”ג הדוקטורט והפרסומים הנלווים אליו כי המחקר נעשה בתמיכת

·         קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה

·         הצגת נושא המחקר במעמד קבלת הפרס (בכנס השנתי שיתקיים בפברואר 2021)

·         כתיבת מאמר קצר בנושא המחקר במסגרת פרסומי קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה

·         השתתפות ומעורבות בימי עיון ובסדנאות החוקרים המתקיימים בקתדרה/פקולטה

·         קבלת החלק האחרון במלגה מותנה בפרסום מאמר בכתב עת של Science of Web ,עם ציון תמיכת קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה** (הענקת החלק האחרון של המלגה ללא פרסום מאמר מותנה באישור הפקולטה והקתדרה). 

הבקשה לקבלת המלגה תכלול:

·         הצעת המחקר תכלול תקציר של 150 מילים, גוף ההצעה לא יעלה על 000,1 מילים ויכלול

·         מבוא הכולל שאלת מחקר ותרומה משוערת, סקירת ספרות, השערה ושיטת המחקר

·         קורות חיים

·         מכתב נימוק לבקשת המלגה (ציון הרלוונטיות לתחומי המחקר בקתדרה ופירוט בנוגע למקורות מימון נוספים, אם ישנם)

·         שני מכתבי המלצה: אחד ממנחה/י העבודה

המועמדים מתבקשים לשלוח את הבקשה בקובץ אחד למעט מכתבי ההמלצה אשר יישלחו בנפרד

לכתובת הדוא”ל: strategy-ch@geo.haifa.ac.il