הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה והקרן ע”ש יעקב בהט מודיעים:

דחיית מועד ההגשה לפרס בהט לשנת 2021

לאור ההודעה על הסגר שיוטל החל מיום ראשון 27.12.2020, אנו מודיעים על שינוי מועד ההגשה של כתבי היד לתחרות פרס בהט.

המועד האחרון להגשה יחול שבוע אחד לאחר סיום הסגר.