תשלומים נלווים

כל התלמידים, כולל תלמידים בתכניות לימוד חלקיות, לרבות תלמידים הרשומים להגשת עבודות בלבד, חייבים "תשלומים נלווים", נוסף על שכר הלימוד הבסיסי.

פירוט התשלומים הנלווים בתשפ"ב:

דמי רווחה            411 ₪

דמי אבטחה         500 ₪

תשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג 10 ₪ (לתלמידי התואר הראשון והשני)

הערה: ״דמי רווחה״ — הינו תשלום עבור שירותים לרווחת הסטודנט אשר ניתנים על ידי האוניברסיטה או על ידי אגודת הסטודנטים כמפורט להלן: סקרי איכות הוראה; שיעורי תגבור במגוון קורסים; ייצוג בוועדת משמעת; מאבקים למען הסטודנטים; זכאות להנחה בדמי מנוי למרכז הספורט של האוניברסיטה; זכאות לקבלת הנחה להופעות אומנים; זכאות להגשת בקשה למלגות בגין מעורבות חברתית; פריסת מיקרוגלים וקפה אמון; שירותי ייעוץ קריירה באמצעות דיקנאט הסטודנטים; מתן אפשרות לפרסום מודעות חינם באתר האינטרנט של אגודת הסטודנטים; זכאות להשתתף בהגרלת תוויות חניה בקמפוס; פרסום באתר האגודה מאגר מורי עזר ומתרגמים במחירים מוזלים; זכאות לנסיעה בשאטלים המופעלים על ידי האוניברסיטה.  שירותים הניתנים על ידי אגודת הסטודנטים הם על אחריות האגודה.

ניתן לוותר על תשלום דמי רווחה במלואו על ידי הודעה בכתב על וויתור למחלקת שירותי תלמיד ושכר לימוד שבאגף מינהל תלמידים עד ליום פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב, ה-10.10.2021. לא ניתן יהיה לוותר על דמי הרווחה לאחר מועד זה. תלמיד שיבחר לא לשלם דמי רווחה לא יהיה זכאי לקבלת שירותי הרווחה כמפורט לעיל.  בתכניות בהן מועד תחילת הלימודים אינו זהה לתאריך פתיחת השנה האקדמית*, ניתן יהיה לוותר על תשלום זה עד ליום פתיחת התכנית**.

*לימודים המתחילים בשנה"ל תשפ"ב בסימסטר ב' או קיץ. 

**עד ליום פתיחת סימסטר ב' 20.02.2022 או פתיחת סימסטר קיץ 03.07.2022, בהתאמה.