החוג לחינוך מיוחד- תעודת הוראה בחינוך מיוחד- מסלול הסבת אקדמאים, מסלול דו-שנתי וחד-שנתי

משך הלימודים: שנה אחת/ שנתיים | מתכונת הלימודים: לימודי תעודה | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן | אתר החוג

חינוך מיוחד תעודת הוראההלימודים לתעודת הוראה תוכננו להכשיר אנשי חינוך איכותיים המייעדים את עצמם לעבודה במסגרות השונות של החינוך המיוחד.
הלימודים לתעודת הוראה בחוג לחינוך מיוחד נלמדים במתכונת חד-שנתית או דו-שנתית ומתקיימים במסגרת שלוש תוכניות כמפורט בלשונית תוכניות הלימוד..
תעודת הוראה בחינוך מיוחד לגילאי 6-21: 

הלימודים מקנים ידע תיאורטי עדכני המהווה תשתית  לבניית תוכניות עבודה  ואסטרטגיות למידה עבור ילדים  הנמנים עם האוכלוסיות בשונות של החינוך המיוחד.

זאת מתוך ראייה ביקורתית ופיתוח רגישות לצרכים המיוחדים המאפיינים אוכלוסיות אלו.

 

  • סטודנטים שסיימו את לימודיהם לתואר ראשון באחד המוסדות המוכרים ע"י מל"ג בציון ממוצע של 80 לפחות, כאשר תינתן עדיפות לבעלי הממוצעים הגבוהים ביותר.
  • השלמת קורסי ההשלמה בציון ממוצע של 80 לפחות. היקף ההשלמות יקבע לכל מועמד בהתבסס על לימודיו הקודמים.
  • ראיון אישי על פי החלטת החוג.
  • מידע נוסף ניתן לראות באתר החוג

אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות .

  • מסלול חד שנתי 
  • מסלול דו שנתי
  • מסלול הסבת אקדמאים

תעודת ההוראה בחוג לחינוך מיוחד פותחת דלת כניסה למשרד החינוך ולמוסדות חינוך בלתי פורמאליים, ומקנה לסטודנט אפשרות לעסוק בחינוך המיוחד בגילאים 6-21.