באנר פורום נשים בקמפוס

חזון

מיעוט נשים בסגל הבכיר באקדמיה ובתחומי המדעים המדויקים וההנדסה במיוחד, מהווה תופעה כלל עולמית. נשים לומדות כיום לתארים מתקדמים בשיעורים גבוהים מתמיד, ובמקצועות רבים מספרן אף עולה על מספר הסטודנטים הגברים. אולם, כשבוחנים את שיעור הנשים בסגל האקדמי, מספרן הולך ופוחת ככל שעולים בסולם הדרגות. הדבר נכון בתחומי המדעים המדויקים וההנדסה, בהם ייצוג נשים נמוך מלכתחילה, אולם גם בתחומים בהם יש רוב נשי בולט בתארים ראשון ושני, חלה צניחה בייצוג הנשים בין שלב הדוקטורט לשלב הגיוס לשורות הסגל האקדמי. נתונים של המל”ג מצביעים על כך שבעשור האחרון חל גידול מתון, אך שולי, בשיעור הנשים בתפקידי סגל בכיר באוניברסיטאות. יו”ר ות”ת, פרופ’ יפה זילברשץ  מדגישה כי התכנית הרב שנתית של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל הציבה את קידום הנשים באקדמיה כיעד מרכזי בתכנית העבודה. לדבריה, “האקדמיה בהובלת מל”ג וות”ת, חייבת לפעול להתרת החסמים התרבותיים, החברתיים והארגוניים אשר מונעים מנשים לעשות את קפיצת המדרגה המתבקשת ולעלות בסולם הדרגות הבכירות. מערכת ההשכלה הגבוהה בנויה על גיוס כוח אדם איכותי להוראה ולמחקר, וככל שיותר נשים ישתלבו בתפקידים בכירים, כך ניתן יהיה להרחיב את המעגל ולמקסם את ההון האנושי הישראלי, לתועלת המשק בכלל, והאקדמיה הפרט”.

בהלימה להמלצות המועצה להשכלה גבוהה, הועדה לקידום נשים והוגנות מגדרית באוניברסיטת חיפה פועלת במטרה להטמיע תרבות של שוויון, קבלה והוגנות מגדרית בקמפוס, וזאת בכדי לקדם ולהגשים את חזון האוניברסיטה “המשלב מצוינות אקדמית ומדעית לצד תרומה לקהילה ושוויון בחינוך”. צמצום הפערים המגדריים המתבטאים הן בהרכב הסגל והן בקידומן של נשים באוניברסיטת חיפה מהווה אתגר חברתי-אקדמי שיש להתמודד עמו ברמה המערכתית.

במטרה ליצור קהילה פעילה חודש האתר “פורום נשים בקמפוס”. האתר מיועד לספק מידע הרלוונטי לנשים באוניברסיטה. מידע זה כולל דיווח שוטף אודות כנסים, פעילויות ותכנים נוספים העשויים לעניין את נשות הסגל האקדמי וסטודנטיות לתארים מתקדמים. בנוסף, פועלת רשת wacademia המהווה ערוץ תקשורת פנימי לנשות הסגל. אתן מוזמנות לשתף, להציע תכנים לאתר, ליידע בדבר קידומים, מחקרים מעניינים, פרסומים, קולות קוראים וכל יוזמה אשר תתרום לקידום השוויון המגדרי באוניברסיטה.

בברכה,

פרופ’ לאה ויטנברג

יועצת נשיא ורקטור להוגנות מגדרית וקידום נשים

leaw@geo.haifa.ac.il