מקדמת שכר-לימוד ותשלום ראשון

1. מקדמת שכר לימוד ותשלום ראשון לתלמידים חדשים
במצורף להודעת קבלה יקבלו מועמדים חדשים לאוניברסיטה שובר לתשלום מקדמה על חשבון שכר הלימוד.
כדי להבטיח את מקומם בחוגים אליהם התקבלו, על המועמדים לשלם את התשלום תוך פרק זמן הפירעון הנקוב בהודעת הקבלה.
בתחילת חודש אוגוסט 2022 של כל שנת לימודים לאחר שנקבע גובה התשלום הראשון לאוניברסיטה לשנת הלימודים הקרובה, נשלחת לכל התלמידים הצפויים ללמוד בשנת הלימודים הבאה, מעטפית לתשלום ובתוכה שובר לתשלום ראשון, שהינו תשלום חובה לשנת הלימודים ותנאי להרכבת מערכת השיעורים.
תלמיד לתואר ראשון או שני בלבד, יקבל בנוסף לשובר תשלום ראשון גם שובר תשלום מראש כולל הנחה שהינו תשלום רשות. תלמיד שישלם שכר לימוד מלא (100% שכר לימוד) מראש עד 14.09.2022 יהיה זכאי להנחה בשיעור 2.5% משכר הלימוד השנתי הבסיסי המלא בלבד. הנחה זו תבוטל אם היקף הלימודים יחייב בסופו של דבר שכר לימוד נמוך מ- 100%. כמו כן תבוטל ההנחה לתלמיד ממומן.

2. תשלום ראשון לתלמידים פעילים
בתחילת חודש אוגוסט 2022 תישלח לכל התלמידים והמועמדים הצפויים ללמוד בשנת הלימודים הבאה, מעטפית לתשלום ובתוכה שובר לתשלום ראשון, שהינו תשלום חובה לשנת הלימודים ותנאי להרכבת מערכת השיעורים (הכוללת גם חובות שכר לימוד קודמים).
תלמיד לתואר ראשון או שני בלבד, יקבל בנוסף לשובר תשלום ראשון גם שובר תשלום מראש כולל הנחה שהינו תשלום רשות. תלמיד שישלם שכר לימוד מלא (100% שכר לימוד) מראש עד 14.09.2022 יהיה זכאי להנחה בשיעור 2.5% משכר הלימוד השנתי הבסיסי המלא בלבד. הנחה זו תבוטל אם היקף הלימודים יחייב בסופו של דבר שכר לימוד נמוך מ- 100%. כמו כן תבוטל ההנחה לתלמיד ממומן.

אמצעי תשלום:
א. באמצעות השוברים – בסניפי הבנקים השונים המופיעים על גבי השוברים.
ב. באמצעות כרטיס אשראי (ישראכרט וויזה ) – בפורטל הסטודנטים באינטרנט.
הערה: כל תשלום בכרטיס אשראי בפורטל הסטודנטים באינטרנט (לבעלי כרטיסי ויזה וישראכרט), הינו בתשלום אחד או בתשלומי קרדיט בלבד וכרוך בתוספת דמי טיפול בגובה 0.82% מסכום התשלום. 

הערה: כל התלמידים חייבים לשלם את התשלום הראשון בבנק באמצעות שובר התשלום שנשלח אליהם או באמצעות כרטיס אשראי בפורטל, גם כאלה המבקשים לשלם את שכר הלימוד באמצעות הוראה לחיוב חשבון. חשבון הבנק של תלמיד המבקש לשלם את שכר הלימוד באמצעות הוראה לחיוב חשבון יחויב החל מהתשלום השני.