החזר יתרות זכות

יתרת הזכות בחשבון הסטודנט נכונה למועד ההחזר ואין בה כדי להעיד על גמר חשבון שכר לימוד לשנת הלימודים ו/או התואר.

על כל תלמיד להקפיד ולהזין בעצמו פרטי חשבון בנק בפורטל הסטודנטים באינטרנט:

אתר אוניברסיטת חיפה באינטרנט > סטודנטים > פורטל הסטודנטים > כניסה לפורטל > שכר לימוד > עדכון פרטי חשבון בנק לזיכוי.

לידיעתכם, לפני ביצוע החזר כלשהו תיערך בדיקה מקיפה של נכונות חיובי שכר הלימוד ויבוצעו תיקונים בהתאם. ייתכנו שינויים ביתרות עקב תיקונים.