דוקטורט בטיפול באמצעות אומנויות - חוגים ומסלולי לימוד

 
משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022  | אתר החוג

tipul beomanuyot

  • מטרות התכנית לקדם מחקר בסיסי ויישומי, לפתח תיאוריה ומתודולוגיה ולקדם Evidence-Based-Practice לצד Practice-Based-Research.
  • זכאות לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בממוצע ציונים של 90 ומעלה. 
  • ציון תזה בציון 90 לפחות
  • המלצות 
  • קורות חיים
  • אישור התקשרות עם מנחה לדוקטורט
  • הצהרת כוונות מאושרת 

לימודי תואר שלישי

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים :  בעלי התואר יוכלו להתקדם ולהתפתח בתחום תעסוקתם, אקדמיה ומחקר, עבודה וטיפול במסגרת החינוך, קופות חולים, קליניקות ועוד.