חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי

החוג לשירותי אנוש

משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: מועד ההרשמה משתנה מעת לעת ועל כן רצוי ליצור קשר עם החוג טרם ההרשמה אתר החוג